Seznam studentů doktorského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století

Jméno a příjmení

Téma disertační práce

Školitel

Ing. Tereza Burianová

Protektorát Čechy a Morava jako zbrojní základna nacistického Německa

prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.

Ing. Jan Hladík

Provádění sociální péče v Českých zemích v letech 1938–1945

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

Ing. Filip Koch  Analýza financování bytové výstavby v Československu v 1918-1938  prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan,Ph.D. 
 Ing. Marek Korejs  Ropa jako politický nástroj v chavistické Venezeule (1999-2017)  prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
Ing. Tereza Nikodymová (roz. Pušová) Irsko mezi „nepokoji“ a válkou. Příspěvek ke studiu vývoje irské ekonomiky a politiky ve dvacátých a třicátých letech dvacátého století  prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

Ing. Karel Sochna

Uhelná základna a obchod s uhlím v Československu v letech 1918-1939

prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.

Ing. Martina Víšková

Státní regulace hornického podnikání v Československu v období 1918 až 1938 s důrazem na těžbu hnědého uhlí

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
  • Autor: Tereza Burianová
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: