Seznam studentů doktorského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století

Jméno a příjmení

E-mail

Ročník studia

Téma disertační práce

Školitel

Forma studia

Ing. Tereza Burianová

 tereza.burianova@vse.cz

5

Protektorát Čechy a Morava jako zbrojní základna nacistického Německa

prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.

kombinovaná

Ing. Jan Hladík

xhlaj47@vse.cz

5

Provádění sociální péče v Českých zemích v letech 1938–1945

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

kombinovaná

Ing. Radim Ječný

xjecr01@vse.cz

5

Zestátnění uhelných drah v Československu

Mgr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D.

kombinovaná
Ing. Filip Koch kocf01@vse.cz 5  Analýza financování bytové výstavby v Československu v 1918-1938  prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan,Ph.D.   kombinovaná
 Ing. Marek Korejs   xkorm58@vse.cz 5  Ropa jako politický nástroj v chavistické Venezeule (1999-2017)  prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.  kombinovaná
 Ing. Tomáš Kremr xkret02@vse.cz  5 Přechod na mírovou ekonomiku u nástupnických států (srovnání Rakouska a Československa) po roce 1918  prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.  kombinovaná
Ing. Tereza Nikodymová (roz. Pušová)  xpust03@vse.cz 5 Irsko mezi „nepokoji“ a válkou. Příspěvek ke studiu vývoje irské ekonomiky a politiky ve dvacátých a třicátých letech dvacátého století  prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. kombinovaná

Ing. Karel Sochna

xsock04@vse.cz

4

Uhelná základna a obchod s uhlím v Československu v letech 1918-1939

prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.

prezenční

Ing. Martin Vavrek

 xvavm11@vse.cz

5

Hospodářská obnova Československa 1945-1948

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

kombinovaná

Ing. Martina Víšková

 martina.viskova@vse.cz

3

Státní regulace hornického podnikání v Československu v období 1918 až 1938 s důrazem na těžbu hnědého uhlí

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

prezenční

  • Autor: Tereza Burianová
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: