10. týden

10. přednáška

Hospodářský boom zemí západní Evropy (obecně) a USA 50. a 60. let 20. století. Hospodářské souvislosti zelené revoluce a vývoje nových technologií.

Klíčová slova k přednášce.

 

10. přednáška

Hospodářský zázrak ve Spolkové republice Německo ve srovnání s vývojem ekonomiky Velké Británie.

Klíčová slova k přednášce

 

10. cvičení

Rozvoj sociálního státu ve vybraných zemích.

Základní texty*

  • HOCKERTS, H. R., German Post-war Social Policies against the Background of the Beveridge plan. Some observations Preparatory to a Comparative Analysis, in: MOMMSEN, W. J. (ed.), The Emergence of the Welfare State in Britain and Germany 1850-1950, London: Croom Helm, 1981, pp. 315-339. pdf
  • MURRAY, CH., Motivace k neúspěchu, část první: maximalizace krátkodobého zisku, in: MURRAY, CH. Příliš mnoho dobra, Americká sociální politika 1950-1980, Praha: Sociologické nakladatelství, 1998, s. 151-161. pdf
  • QUADAGNO, J., Theories of Welfare State, in: Annual Rewiew of Sociology, 1987, Vol. 13, pp. 109-128. pdf
  • RÁKOSNÍK, J. Teorie sociálního státu v soudobé historiografii, in: Dějiny-Teorie-Kritika, Studie a eseje, 2009, č. 1, s. 36-55. pdf
  • SOUKUP, J., KOVÁŘ M., Vznik a fungování britského sociálního státu v letech 1939-1951, in: Acta Oeconomica Pragensia, 2007, roč. 15, č. 7, s. 257-271. pdf
  • VINEN, R., Evropa dvacátého století, Kapitola 2 – Zázrak, Praha: Vyšehrad, 2007, s. 263-288. pdf

 

* Texty jsou určeny výhradně ke studijním účelům.