Demokracie, vlastnictví a svoboda: k institucionálnímu uspořádání v poválečném Československu (1945-1948)

Kniha úspěšného doktoranda KHD Ing. Tomáše Nikodyma, Ph.D. přináší ekonomický pohled na vývoj československého demokratického režimu  v letech 1945–1948. Zvláštní důraz je kladen na institucionální udržitelnost poválečného režimu. Zkoumán je především vztah mezi demokratickým uspořádáním a hospodářským systémem, ať už jde o formy vlastnictví či ekonomického plánování. To se ukazuje jako klíčové, protože ne každý hospodářský systém je kompatibilní s demokratickým.

NIKODYM, Tomáš. Demokracie, vlastnictví a svoboda: k institucionálnímu uspořádání v poválečném Československu (1945-1948). Praha: Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2020. 157 s. ISBN 978-80-245-2385-9.

 

  • Autor: Klára Fabianková
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: