5. týden

5. přednáška

První světová válka, její vliv na světovou ekonomiku. Meziválečný mezinárodní a ekonomický vývoj obecně.

Klíčová slova k přednášce.

 

5. přednáška

Hospodářský vývoj Československa mezi světovými válkami (vznik, hospodářské reformy, role čs. podnikatelů, Velká hospodářská krize).

Klíčová slova k přednášce.

 

5. cvičení

Změny mezinárodně politických a hospodářských vztahů mezi světovými válkami.

Základní texty*

 • DOLEŽALOVÁ, A., Národní nebo individuální zájem: Případ prvorepublikového Československa, in: Politická ekonomie, 2006, č. 5, s. 661-678. pdf
 • HOUSKA O., Uspořádání odsouzené k zániku. Mýty a skutečnosti o kolapsu versailleského mírového systému, in: Kolaps a regenerace: cesty civilizací a kultur. Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností,  Praha: Academia, 2011, s. 485-501. pdf
 • KEYNES, J. M., Ekonomické důsledky míru, Praha: Centrum pro studium demokracie 2004, s. 22–38. pdf
 • KVAČEK, R., Pád Rakouska-Uherska a vznik Československa, in: Kolaps a regenerace: cesty civilizací a kultur. Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností,  Praha: Academia, 2011, s. 469–483. pdf
 • MISES, L. Byrokracie, Praha: Liberální Institut, 1989, 205 s.
 • NIKODYM, T., The Economic Causes of War and Changes in Post-War Economic Thought: From Keynes to Beneš, in: Central European Papers, 2014, Vol. II, No. 2, pp. 79–94. pdf
 • PERNES, J., Velká krize aneb hospodářská neschopnost republiky, in: České průšvihy: aneb Prohry, krize, skandály a aféry českých dějin let 1848-1989, Brno 2005, s. 102-107. pdf
 • WHELAN, A., Wilsonian Self-Determination and the Versailles Settlement, in: The International and Comparative Law Quarterly, 1994, Vol. 43, No. 1 (Jan., 1994), pp. 99-115. pdf

Doplňkové texty*

 • DOLEŽALOVÁ, A., Kapitoly z dějin jedné instituce, in: Doležalová A., Učíme ekonomii 90. let, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011, s. 21–36.
 • HOLZER, J. První a Druhá Československá republika, Úvod do komparace stranických systémů, in: Politologický časopis, 1997, Vol. 4, No. 4, s. 330–351.
 • ŠEDIVÝ, I., Velká válka 1914-1918. (Pokus o rekapitulaci), in: Český časopis historický, 1998, roč. 6, č. 1, s. 1-25.

 

* Texty jsou určeny výhradně ke studijním účelům.