Prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D. (English)

Email: ales.skrivan@vse.cz

Telefon: 224 095 340

Kancelář: 347NB

He has been focusing primarily on the 20th – century history of the Far East, Czechoslovak foreign trade and arms production in inter-war Czechoslovakia. In 2004, he defended his thesis. In June 2009, the rector of Charles University appointed him an associate professor in the economic and social history discipline. In 2010, he became a recipient of the Award of the Rector of the University of Economics in Prague for a Prestigious Publication for his publication titled Czechoslovak Export to China, 1918-1992.  He has served as the Chair of the Department of Economic History since December 2012. From 2013, he has been Director of the Centre for History, University of Economics, Prague. In March 2014, the president of the Czech Republic appointed him a professor in the economic and social history discipline.

Current pedagogical activities

Associate professor, Department of Economic History at the Faculty of Economics and Public Administration (University of Economics, Prague)

Associate professor, Centre of Historical Studies (Faculty of Philosophy and Arts, The University of West Bohemia)

Membership in scientific and academic institutions

Česko-čínská společnost, Orientální ústav AV ČR, v. v. i. [Czech-Chinese Association, Oriental Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic]

Economic History Association [Santa Clara University]

Gesellschaft für Überseegeschichte [Association for Overseas History, Universität Bayreuth]

Oborová rada Grantové agentury Univerzity Karlovy [Specialization Council of the Charles University Grant Agency]

Společnost pro hospodářské a sociální dějiny [Association for Economic a Social History], Historický ústav AV ČR, v. v. i., [Institute of History, Academy of Sciences of the Czech Republic] member of committee

Membership in editorial boards

Historický obzor [Historical Horizon]

Consulting expert

Prague Papers on the History of International Relations [Institute of World History, Faculty of Arts, Charles University in Prague]

Research visits

Universiteit van Amsterdam, Georgetown University (Wasghington D. C.), Freie Universität Berlin

Universität Bayreuth, Universität Konstanz, Universität Passau, Universität Wien, The National Archives (London), The Second Historical Archives of China (Nanjing)

Publications (selection)

SKŘIVAN, Aleš. From the Heart of Europe to the Middle Kingdom. Three Historical Eras in the „Chinese Trade” of Czech and Czechoslovak Companies. 1. vyd. Hamburg : DOBU Verlag, 2016. 408 s. ISBN 978-3-9346-3250-9.
SKŘIVAN, Aleš, TÓTH, Andrej, On the beginnings of the Hungarian University of Economics, or the Karl Marx University of Economic Sciences in Budapest. Social and Education History [online]. 2016, roč. 5, č. 2, s. 161–187. ISSN 2014-3567

KŘIVAN Aleš jun., SKŘIVAN Aleš sen., Die Stellung des Hafens Triest und die Bedeutung des Österreichischen Lloyd für den Transport aus der Habsburgermonarchie nach Übersee, West Bohemian Historical Revue, 2014, 2, s. 77–92. ISSN 1804-5480.

SKŘIVAN Aleš Jr., SKŘIVAN Aleš Sr., Problems of British Policy in China at the End of the 19th Century. Prague Papers on the History of International Relations, Prague – Vienna, č. 2, 2014, s. 72–84.

SKŘIVAN, Aleš. Austro-Hungarian Export to China. Prague Papers on the History of International Relations, Prague and Vienna, 2008, s. 191–208.

SKŘIVAN, Aleš. Changes in Trade between Communist Czechoslovakia and the People’s Republic of China. Prague Papers on History of International Relations. Prague, 2003, s. 133–146.

SKŘIVAN, Aleš. Czechoslovak-Chinese Economic Relations in the Period from the Beginning of the Reform Process in the PRC to the Fall of the Czechoslovak Communist Regime, Prague Papers on the History of International Relations, Prague and Vienna, 2009, s. 491–504.

SKŘIVAN, Aleš. The Elite in the New State – the Role of Foreign Trade and the Dispute about Tariff Policy after the Establishment of Czechoslovakia. Prague Papers on the History of International Relations, Prague and Vienna, 2007, s. 489–493.

SKŘIVAN, Aleš. Export of Czechoslovak Arms to China During the Arms Boom in the 1930s. Prague Papers on the History of International Relations, Prague and Vienna, 2010/1, s. 223–228. (pdf)

SKŘIVAN, Aleš. Export of Zbrojovka Brno (Czechoslovak Arms Factory of Brno) to China in the Interwar Period. Prague Papers on History of International Relations. Prague, 2005, s. 111–134.

SKŘIVAN, Aleš. The Foreign Trade of the People’s Republic of China in the period 1979–1989. Prague Papers on the History of International Relations, Prague and Vienna, 2006, s. 245–264. (pdf)

SKŘIVAN, Aleš. Japan on the Way to Democracy, Occupation Power Measures, Reforms and the Adoption of the New Constitution after the Second World War. Prague Papers on the History of International Relations, Prague and Vienna, 2007, s. 353–367.  (pdf)

SKŘIVAN, Aleš. Japonsko v období okupace 1945 – 1952. Historický obzor. 2007, 18, 3–4,  s. 73–84.

SKŘIVAN, Aleš. K ekonomickým okolnostem utváření komunistického režimu v Číně v prvních letech jeho existence. Acta Oeconomica Pragensia. 2005, 13, 3, s. 109–127.

SKŘIVAN, Aleš. K charakteru, rozsahu a zaměření československého vývozu v meziválečném období. Acta Oeconomica Pragensia. 2007, 15, 7, s. 367–382.

SKŘIVAN, Aleš. K otázce vývozu Zbrojovky Brno a  Škodových závodů do Číny v  meziválečném období. Slovanský přehled. 2006, 92, 2, s. 183–201.

SKŘIVAN, Aleš. K otázce vztahů mezi Československem a Čínou mezi světovými válkami. Historický obzor. 2009, 20, 9–10, s. 224–229.

SKŘIVAN, Aleš. K vývoji a významu zahraničního obchodu ČLR v letech 1949–1978. Dvacáté století. Ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. 2006, s. 163–192.

SKŘIVAN, Aleš. On Fiscal, Monetary and other Economic Problems of Chiang Kaishek’s Regime 1928–1949), West Bohemian Historical Revue, v tisku.

SKŘIVAN ml., Aleš. On the Nature and Role of Arms Production 
in Interwar Czechoslovakia. The Journal of Slavic Military Studies, 2010, Volume 23, Issue 4, s. 630–640. (pdf)

SKŘIVAN, Aleš (ml.), SKŘIVAN, Aleš (st.).  Die Probleme des Fernen Ostens auf Pariser Friedenskonferenz 1919, referát na kolokviu v květnu 2009, Prague Papers on the History of International Relations, Prague and Vienna, 2009, s. 529–534.

SKŘIVAN, Aleš. Proces „otevírání“ a příliv zahraničních investic do Čínské lidové republiky v 80. letech 20. století. Ekonomická revue. 2007, 10, 1, s. 62–71.

SKŘIVAN, Aleš. Projekt Šen-tchou. Špatný obchod nebo úspěch českého vývozu? Ekonomická revue, 2007, 10, 4, s. 77–88.

SKŘIVAN, Aleš. První opiová válka a otevírání Číny. Historický obzor. 2006, 17, 11–12, s. 242–251.

SKŘIVAN, Aleš. Působení faktoru „ruského nebezpečí“ na vývoj německo-ruských vztahů před rokem 1914. Historický obzor. 1998, 9, 1–2, s. 7–11.

SKŘIVAN, Aleš. Rakousko-uherský export do Číny. Acta Historica Neosoliensia. Odborný čásopis Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 2008, 11, s. 262-272.

SKŘIVAN, Aleš. The Role of Export in the Economy of the Habsburg Monarchy before the First World War. Prague Papers on the History of International Relations, Prague and Vienna, 2008, 575–580. (pdf)

SKŘIVAN, Aleš. Situace v Číně po druhé světové válce. Historický obzor. 2000, 11, 3–4, s. 62–68.

SKŘIVAN, Aleš. Transformations of the Škoda Works Export to China after World War II. Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen, vol. 12, 2010, s. 30–39.

SKŘIVAN, Aleš. Vývoj československého vývozu do Číny po druhé světové válce, 1945–1959. Historický obzor. 2008, 19, 11–12, s. 267–274.

SKŘIVAN, Aleš. Vývoj československého vývozu do Číny po druhé světové válce (II. část, 1960–1979), Historický obzor, 2010, 21, 11–12, s. 260–266.

SKŘIVAN, Aleš. Weapons from the Heart of Europe. On Czechoslovak Arms Exports in the Interwar Period, Rivista di Storia Economica, a. XXVII, n. 1, aprile 2011, s. 73–91.

SKŘIVAN, Aleš. Zbrojní výroba a vývoz meziválečného Československa. Ekonomická revue, 2006, 9, 3, s. 19–31.

SKŘIVAN, Aleš. Zur Frage der Ausfuhren der Firmen Zbrojovka Brno (Waffenfabrik Brünn) und Škoda Plzeň (Pilsen) nach China in der Zwischenkriegszeit. Jahrbuch für Europäische Überseegeschichte, Wiesbaden, 2008, 8,  s. 207–237.

SKŘIVAN, Aleš. Czechoslovak Economic Relations with the People’s Republic of China During the Ideological Schism from 1960 to 1979, A Study from the Czechoslovak Point of View, Oriental Archive, 2011, 79, 3, 313–329.