Prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.

Email: ales.skrivan@vse.cz

Telefon: 224 095 340

Kancelář: NB347

He has been focusing primarily on the 20th–century history of the Far East, Czechoslovak foreign trade and armament production in inter-war Czechoslovakia. In 2004, he defended his dissertation. In June 2009, the Rector of Charles University appointed him an Associate Professor in the economic and social history. In 2010, he became a recipient of the Award of the Rector of the Prague University of Economics and Business for a Prestigious Publication for his publication titled Czechoslovak Export to China, 1918-1992.  He has served as the Chair of the Department of Economic History since December 2012. From 2013, he has been Director of the Centre for History, Prague University of Economics and Business. In March 2014, the President of the Czech Republic appointed him a Professor in the economic and social history.

Current pedagogical activity (selection of courses)

Full-time Professor, Department of Economic History, Faculty of Economics, Prague University of Economics and Business

5HD200 Economic History

5HD337 Economic and Political Development of Far East in the 20th Century

5HD414 Economic Development of Far East since 1945

5HD921 Selected Problems in the Economic History after 1945

5HD922 Modern Economic History of Czechoslovakia 1945-1992

Professor, Centre of Historical Studies, Faculty of Philosophy and Arts, University of West Bohemia

Membership in scientific and academic institutions

Česko-čínská společnost, Orientální ústav AV ČR, v. v. i. [Czech-Chinese Association, Oriental Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic]

Economic History Association, Santa Clara University

Gesellschaft für Überseegeschichte, Universität Bayreuth [Association for Overseas History]

Společnost pro hospodářské a sociální dějiny [Association for Economic a Social History] Historický ústav AV ČR, v. v. i., [Institute of History, Academy of Sciences of the Czech Republic] – Member of committee

Membership in editorial boards

Editorial Board of West Bohemian Historical Review

Research visits

Universiteit van Amsterdam, Georgetown University (Washington, D. C.), Freie Universität Berlin, Universität Bayreuth, Universität Konstanz, Universität Passau, Universität Wien, The National Archives (London), The Second Historical Archives of China (Nanjing)

Research grants and projects

Grant IGS (Internal Grant Competition) Prague University of Economics and Business: Importance and role of Skoda Works exports in the interwar period on the example of deliveries to selected target markets, 2019.

European Social Fund project (Prague University of Economics and Business): Development of educational and other activities and quality support at the Prague University of Economics and Business, 2017-2022.

Grant IGS Prague University of Economics and Business: Importance of arms production and armaments for economies of selected Central European countries in the 1930s, 2018.

Grant IGS Prague University of Economics and Business: Sugar industry as a neglected international trade actor in the interwar period, 2017.

Grant IGS Prague University of Economics and Business (inter-faculty project): History of the Prague University of Economics and Business at the turn of the 1950s and 1960s and in the reforms of the 1960s against the background of the history of university education in economic fields in Central Europe, 2014-2015 (in cooperation with the Centre for History, Prague University of Economics and Business).

Grant Czech Science Foundation (GA ČR): Development of Czechoslovak Economic Higher Education at the Turn of 1940s and 1950s, in 2013-2014, in cooperation with CPD VŠE.

Grant (GA ČR): Economic and political interests of the Austro-Hungarian Empire in the Far East (China, Japan) 1900-1914 (No. GA503011), 2011-2013.

Grant Faculty Internal Grant Agency (FIGA), Prague University of Economics and Business, Faculty of Economics: Austro-Hungarian export to China and its position in total exports of the Habsburg monarchy, 2007.

Grant GA ČR: Analysis of Czechoslovak exports to the People’s Republic of China (No. GA 503027), 2007-2009.

Grant Ministry of Education, Youth, and Sports: Czech Lands in the middle of Europe in the past and today, Heading III, Czech Lands in the middle of Europe in the 20th century, Research theme: Position of Czechoslovakia in the Central European economic area (No. MSM0021620827), 2005.

Grant (FIGA), Prague University of Economics and Business, Faculty of Economics: Economic aspects of Communist takeover in China, 2004.

Publication activity (selection)

Research books

SKŘIVAN, Aleš, HLADÍK, Jan. Dějiny VŠE v Praze III. Od reforem přes normalizaci k revoluci. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2020. 430 s. ISBN 978-80-245-2406-1.

SKŘIVAN Aleš Sr., SKŘIVAN Aleš Jr. Rudí barbaři před branami: první opiová válka 1839-1842. Praha: Epocha, 2019. 280 p. ISBN 978-80-7557-210-3.

SKŘIVAN Aleš, TÓTH Andrej (eds.). History of the Prague University of Economics and Business (I): The history of economic higher education in the Czech lands. Prague: Oeconomica, 2019. 169 p. ISBN 978-80-245-2255-5.

DRÁBEK Jakub, TÓTH Andrej, SKŘIVAN Aleš. Cukrovarnický průmysl jako opomíjený aktér mezinárodního obchodu v meziválečném období. České Budějovice: Nakladatelství Halama, 2017. 280 p. ISBN 978-80-87082-37-9.

SKŘIVAN Aleš Jr., TÓTH Andrej (eds.).  Dějiny VŠE v Praze II. VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let v kontextu dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2017. 640 p. ISBN 978-80-245-2192-3.

SKŘIVAN Aleš. From the Heart of Europe to the Middle Kingdom. Three Historical Eras in the „Chinese Trade” of Czech and Czechoslovak Companies. Hamburg: DOBU Verlag, 2016. 408 s. ISBN 978-3-9346-3250-9.

SKŘIVAN Aleš, TÓTH Andrej (eds.). Dějiny VŠE v Praze I. Cesta ke vzniku VŠE v Praze. Historie vyššího ekonomického školství v českých zemích v situačním kontextu ve vybraných státech střední Evropy. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2014,  242 p. ISBN 978-80-245-2068-1.

SKŘIVAN Aleš Jr., SKŘIVAN Aleš Sr., NOVOTNÝ Lukáš, KOČVAR Jan. Zdvořilý nezájem. Ekonomické a politické zájmy Rakousko-Uherska na Dálném východě 1900-1914. Praha: Agentura Pankrác s.r.o, 2014. 252 p. ISBN 978-80-86781-23-5.

SKŘIVAN Aleš.  Československý vývoz do Číny 1918-1992. Praha: Scriptorium, 2009, 485 p. ISBN 978-80-87271-12-4.

SKŘIVAN Aleš. Hospodářské reformy v ČLR v letech 1979–1989. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2007, 190 p. ISBN 978-80-7308-202.

Chapters in research books

SKŘIVAN, Aleš st., SKŘIVAN, Aleš. Incident na lodi Arrow a vypuknutí druhé opiové války. In: ŠTEMBERK, Jan, SKŘIVAN, Aleš. Cestami hospodářských dějin. Praha; Pelhřimov: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; Nová tiskárna, 2020, s. 42–63. 524 s. ISBN 978-80-7308-390-8.

SKŘIVAN Aleš, NOVOTNÝ Lukáš, HALÍKOVÁ Petra. Založení Vysoké školy ekonomické v Praze (1953). In: Dějiny VŠE v Praze I., Cesta ke vzniku VŠE v Praze, Historie vyššího ekonomického školství v českých zemích v situačním kontextu ve vybraných státech střední Evropy, pp. 99–122. Praha: Oeconomica, 2014. 242 p. ISBN 978-80-245-2068-1.

SKŘIVAN Aleš, KOČVAR Jan, KUBÁTOVÁ Věra. K prostorovému zabezpečení VŠE. In: Dějiny VŠE v Praze I., Cesta ke vzniku VŠE v Praze, Historie vyššího ekonomického školství v českých zemích v situačním kontextu ve vybraných státech střední Evropy, pp. 135–154. Praha: Oeconomica. 242 p. ISBN 978-80-245-2068-1.

SKŘIVAN Aleš, TÓTH Andrej. K počátkům Maďarské ekonomické univerzity, resp. Ekonomické univerzity Karla Marxe v Budapešti. In: Dějiny VŠE v Praze I., Cesta ke vzniku VŠE v Praze, Historie vyššího ekonomického školství v českých zemích v situačním kontextu ve vybraných státech střední Evropy, pp. 169–230. Praha: Oeconomica, 2014. 242 p. ISBN 978-80-245-2068-1.

SKŘIVAN Aleš.  Ekonomické zájmy Rakousko-Uherska v Číně v letech 1900–1914. In: Zdvořilý nezájem. Ekonomické a politické zájmy Rakousko-Uherska na Dálném východě 1900–1914, pp. 59–84. Praha: Agentura Pankrác nakladatelství, 2014. ISBN 978-80-86781-23-5.

SKŘIVAN Aleš.  „Čínské obchody“ Škodových závodů před první světovou válkou. In: Zdvořilý nezájem. Ekonomické a politické zájmy Rakousko-Uherska na Dálném východě 1900–1914, pp. 85–101. Praha: Agentura Pankrác nakladatelství, 2014. ISBN 978-80-86781-23-5.

SKŘIVAN Aleš, CHALUPECKÝ Petr. K charakteru, problémům a roli zahraničního obchodu komunistického Československa. In: SOBĚHART Radek, aj. Hospodářské dějiny Československa 1918-1992. Praha : SETOUTBOOKS.CZ, 2013, pp. 136–159. 205 p. ISBN 978-80-86277-76-9.

SKŘIVAN Aleš, KOČVAR Jan. K hospodářským problémům nankingského režimu v letech 1928–1937. In: STELLNER František a kol. Hospodářské dějiny novověku. Praha: Setoutbooks, 2012, pp. 27-52. ISBN 978-80-86277-73-8.

SKŘIVAN Aleš. Politische, ökonomische und soziale Voraussetzungen der Nachkriegstransformation Japans. In: STELLNER František, u. a. Kapitel aus der Geschichte des Soziallstaates. Frankfurt am Main: Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2012, pp. 127–139. ISBN 978-3-631-63701-2.

SKŘIVAN Aleš. Produkcja i eksport czechosłowackiej broni w okresie między wojnami światowymi. In: Układ monachijski, jako przykład prawnomiędzynarodowej kapitulacji wobec agresji. Redakcja naukowa Stefan Marek GROCHALSKI, Michał LIS, Opole: Uniwersytet Opolski, 2009, pp. 111–121. ISBN 978-83-7395-354-3.

SKŘIVAN Aleš. K charakteru a vývoji československého vývozu do Číny mezi světovými válkami. In: SEMOTANOVÁ Eva. Cestou dějin, K poctě prof. PhDr. Svatavy Rakové CSc. Praha: Historický ústav AV ČR, 2007, pp. 289–304. ISBN 978-80-7286-111-8.

Papers in scientific journals

SKŘIVAN, Aleš. Ke vzniku strategického partnerství mezi Škodovými závody a Schneider et Cie, Creusot, v roce 1919 (The beginning of a strategic alliance between the Škoda Works and Schneider et Cie, Creusot, in 1919). Hospodářské dějiny – Economic History, 2023, roč. 34, č. 1, s. 31–36. ISSN 0231-7540.

SKŘIVAN, Aleš, SKŘIVAN, Aleš. The Firm Fried. Krupp in the Chinese Market prior to the First Sino-Japanese War of 1894/95. German History [online]. 2022, roč. 40, č. 3, s. 361–383. eISSN 1477-089X. ISSN 0266-3554. DOI: 10.1093/gerhis/ghac029.

SKŘIVAN Aleš jun., SKŘIVAN Aleš sen. British Interests and the Struggle of Russia and France for Leases and Spheres of Influence in China (1897–1898). West Bohemian Historical Revue, 2021, vol. XI, no. 2, pp. 147–165. ISSN 1804-5480. (pdf)

SKŘIVAN, Aleš, BURIANOVÁ, Tereza. Škoda Arms Exports in the 1930s. Slavic Review, 2021, vol. 80, no. 3, pp.  544–62. ISSN: 0037-6779, 2325-7784. DOI: 10.1017/slr.2021.143.

SKŘIVAN Aleš Jr., SKŘIVAN Aleš Sr. Trade Gateway to the Habsburg Monarchy. On Trieste’s Status, Development and Importance to the mid-19th Century. West Bohemian Historical Revue, 2020, vol. X, no. 1, pp. 1–23. ISSN 1804-5480. (pdf)

SKŘIVAN Aleš, DRÁBEK Jakub. Bruselská dohoda (1931) jako kontroverzní pokus řešit problémy světové výroby a obchodu s cukrem. Listy cukrovarnické a řepařské [online]. 2018, Vol. 134, No. 9–10, pp. 338–341. eISSN 1805-9708. ISSN 1210-3306. Available at: http://www.cukr-listy.cz/on_line/2018/PDF/338-341.pdf. (pdf)

SKŘIVAN, Aleš, DRÁBEK, Jakub. The Chadbourne Agreement (1931) and its impact on the Czechoslovak sugar industry. Zucker Indsturie / Sugar industry. 2018, Vol. 143 (68), No. 12, pp. 699–707. ISSN 0344-8657.

DRÁBEK, Jakub, SKŘIVAN, Aleš. Chadbourneova mezinárodní dohoda o cukru a její dopad na československé cukrovarnictví. Moderní dějiny. 2017, Vol. 25, No. 2, pp. 63–86. ISSN 1210-6860.

SKŘIVAN, Aleš, SKŘIVAN Aleš, Britsko-německá jednání o alianci v roce 1898. Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis. 2017, Vol. 10, No. 1, pp. 107–124. ISBN 978-80-7510-242-3. ISSN 1803-411X.

SKŘIVAN, Aleš. On the Character of the Foreign Trade of the People’s Republic of China in the Period 1949-1969. West Bohemian Historical Review [online]. 2017, Vol. VII, No. 1, pp. 165–180. ISSN 1804-5480. Available at: https://khv.zcu.cz/export/sites/ffkhv/about/research/vbhr/archiv/2017/WBHRvol7no1.pdf. (pdf)

SKŘIVAN, Aleš, TÓTH, Andrej, On the beginnings of the Hungarian University of Economics, or the Karl Marx University of Economic Sciences in Budapest. Social and Education History [online]. 2016, Vol. 5, No. 2, pp. 161–187. ISSN 2014-3567.

SKŘIVAN, Aleš. The Economic Interests of Austria-Hungary in China between 1900-1914. Rivista di Storia Economica [online]. 2015, Vol. XXXI, No. 3, pp. 395–431. ISSN 0393-3415. DOI: 10.1410/81505.

SKŘIVAN Aleš Jr., SKŘIVAN Aleš Sr. Die Stellung des Hafens Triest und die Bedeutung des Österreichischen Lloyd für den Transport aus der Habsburgermonarchie nach Übersee. West Bohemian Historical Revue, 2014, 2, pp. 77–92. ISSN 1804-5480. (pdf)

SKŘIVAN Aleš Jr., SKŘIVAN Aleš Sr. Problems of British Policy in China at the End of the 19th Century. Prague Papers on the History of International Relations, 2014, No. 2, pp. 72–84.

SKŘIVAN Aleš Jr., SKŘIVAN Aleš Sr. Velká Británie a „hra o Koreu“. Historický obzor, 2014, Vol. 25, No. 9/10, pp. 207– 215.

SKŘIVAN Aleš Jr., SKŘIVAN Aleš Sr. Soumrak říše Čchingů. Čínsko-japonská válka, 1894–1895. Historický obzor, 2014, Vol. 25, No. 11/12, pp. 242–257.

SKŘIVAN Aleš. Czechoslovak Companies in the Chinese Market between the World Wars (Škoda Works and Seiler & Bellot Cases). Prague Papers on the History of International Relations, 2014, Vol. 17, No. 1, pp. 110–126. ISSN 1803-7356.

NOVOTNÝ Lukáš, SKŘIVAN Aleš. Cesta ke vzniku Vysoké školy ekonomické v roce 1953. Hospodářské dějiny – Economic History, 2013, Vol. 28, No. 1, pp. 51–66. ISSN 0231-7540.

SKŘIVAN, Aleš. Ekonomické zájmy Rakousko-Uherska v Číně v letech 1900-1914. Historický obzor, 2013, Vol. 24, No. 11/12, pp. 252–267. ISSN 1210-6097.

SKŘIVAN Aleš. „Čínské obchody“ Škodových závodů před první světovou válkou. Moderní dějiny, 2012, Vol. 20, No. 1, pp. 35–59. ISSN 1210-6860.

SKŘIVAN Aleš. China’s Agriculture, Industry and Transport during the Turbulent Years (1912–1949). Prague Papers on the History of International Relations, 2012, Vol. 1, pp. 65–76. ISSN 1803-7356.

SKŘIVAN Aleš. K hospodářským vztahům mezi Československem a Čínskou lidovou republikou po nástupu Teng Siao-pchingova reformního vedení. Historický časopis, 2012, Vol. 60, No. 3, pp. 471–483. ISSN 0018-2575.

SKŘIVAN Aleš. On the Character and Role of the Foreign Trade in the Newly Founded Czechoslovakia. Zgodovinski časopis, 2012, Vol. 66, No. 3–4, pp. 386–404. ISSN 0350-5774.

SKŘIVAN Aleš. On the Expansion of the Czechoslovak Economic Relations with China After the Establishment of the Chinese Communist Regime. The Historian, 2012, Vol. 74, No. 4, pp. 725–742. ISSN 0018-2370.

SKŘIVAN Aleš. On the Foreign Economic Relations of China in the Interwar Era. West Bohemian Historical Revue, 2012, Vol. 1, No. 2, pp. 263–275. ISSN 1804-5480.

SKŘIVAN Aleš. On the Formation of Relations Between Newly Established Czechoslovakia and China, ÖT KONTINENS (Cinq Continents), 2012, No. 2011/1 (Numéro special de la collaboration entre ELTE et l’Université Bordeaux 3), pp. 151–161. ISSN 1589-3839.

SKŘIVAN Aleš. Škodaexport and the Shentou Project: A Controversial Case of Czech (Czechoslovak) Expor. Studia Orientalia Slovaca, 2012, Vol. 11, No. 2, pp. 289–302. ISSN 1336-3786.

SKŘIVAN Aleš, KOČVAR Jan. Austria-Hungary and the Boxer Rebellion. Prague Papers on the History of International Relations, 2011, Vol. 1, pp. 159–165. ISSN 1803-7356.

SKŘIVAN Aleš. Czechoslovak Economic Relations with the People’s Republic of China During the Ideological Schism from 1960 to 1979: A Study from the Czechoslovak Point of View. Oriental Archive, 2011, Vol. 79, No. 3, pp. 313–329. ISSN 0044-8699. (pdf)

SKŘIVAN Aleš. On Fiscal, Monetary, and other Economic Problems of Chiang Kaishek’s Regime 1928–1949, West Bohemian Historical Revue, 2011, Vol. 1, No. 1, pp. 131–141. ISSN 1804-5480.

SKŘIVAN Aleš. Škodovy závody a výstavba cukrovarů v Číně před druhou světovou válkou. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, Vol. 127, No. 11, pp. 361–365. ISSN 1210-3306. (pdf)

SKŘIVAN Aleš. Weapons from the Heart of Europe. On Czechoslovak Arms Exports in the Interwar Period. Rivista di Storia Economica, 2011, Vol. XXVII, No. 1, pp. 73–91. ISSN 0393-3415.

SKŘIVAN Aleš. Czechoslovak Export of Arms to China in the Interwar Period. ÖT KONTINENS (Cinq Continents), 2011, No. 2010, pp. 233–243. ISSN 1589-3839.

SKŘIVAN Aleš. Export of Czechoslovak Arms to China during the Arms Boom in the 1930s.  Prague Papers on the History of International Relations, 2010, Vol. 1, pp. 223–228. ISSN 1803-7356. (pdf)

SKŘIVAN Aleš. On the Nature and Role of Arms Production in Interwar Czechoslovakia. The Journal of Slavic Military Studies, 2010, Vol. 23, Issue 4, pp. 630–640. ISSN 1351-8046. (pdf)

SKŘIVAN Aleš. Transformations of the Škoda Works Export to China after World War II. Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen, 2010, Vol. 12, pp. 30–39. ISSN 1803-7518.

SKŘIVAN Aleš. Vývoj československého vývozu do Číny po druhé světové válce (II. část, 1960–1979), Historický obzor, 2010, Vol. 21, No. 11/12, pp. 260–266. ISBN 978-80-7308-296-3.

SKŘIVAN Aleš Jr., SKŘIVAN Aleš Sr.  Die Probleme des Fernen Ostens auf Pariser Friedenskonferenz 1919. Prague Papers on the History of International Relations, 2009, pp. 529–534. ISBN 978-80-7308-296-3.

SKŘIVAN, Aleš. Czechoslovak-Chinese Economic Relations in the Period from the Beginning of the Reform Process in the PRC to the Fall of the Czechoslovak Communist Regime. Prague Papers on the History of International Relations, 2009, pp. 491–504.

SKŘIVAN Aleš. K otázce vztahů mezi Československem a Čínou mezi světovými válkami. Historický obzor, 2009, Vol. 20, No. 9–10, pp. 224–229. ISSN 1210–6097.

SKŘIVAN Aleš. K vývoji zahraničního obchodu ČLR po nástupu Teng Siao-pchingova reformního vedení. Acta Historica Neosoliensia, 2009, Vol. 12, pp. 379–395. ISSN 1336-9148.

SKŘIVAN, Aleš. Austro-Hungarian Export to China. Prague Papers on the History of International Relations, 2008, pp. 191–208.

SKŘIVAN Aleš. Rakousko-uherský export do Číny. Acta Historica Neosoliensia. Odborný čásopis Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 2008, 11, s. 262–272. ISSN 1336-9148.

SKŘIVAN Aleš. The Role of Export in the Economy of the Habsburg Monarchy before the First World War. Prague Papers on the History of International Relations, 2008, pp. 575–580. ISSN 978-80-7308-254-3. (pdf)

SKŘIVAN Aleš. Vývoj československého vývozu do Číny po druhé světové válce, 1945–1959. Historický obzor, 2008, Vol. 19, No. 11–12, pp. 267–274. ISSN 1210–6097.

SKŘIVAN Aleš. Zur Frage der Ausfuhren der Firmen Zbrojovka Brno (Waffenfabrik Brünn) und Škoda Plzeň (Pilsen) nach China in der Zwischenkriegszeit. Jahrbuch für Europäische Überseegeschichte, 2008, Vol. 8,  pp. 207–237. ISSN 1436-6371.

SKŘIVAN Aleš. Japan on the Way to Democracy, Occupation Power Measures, Reforms and the Adoption of the New Constitution after the Second World War. Prague Papers on the History of International Relations, 2007, pp. 353–367. ISBN 978-80-7308-208-6. (pdf)

SKŘIVAN Aleš. Japonsko v období okupace 1945–1952. Historický obzor, 2007, Vol. 18, No. 3–4,  pp. 73–84. ISSN 1210–6097.

SKŘIVAN Aleš. K charakteru, rozsahu a zaměření československého vývozu v meziválečném období. Acta Oeconomica Pragensia. 2007, 15, 7, s. 367–382. ISSN 0572-3043.

SKŘIVAN Aleš. Proces „otevírání“ a příliv zahraničních investic do Čínské lidové republiky v 80. letech 20. století. Ekonomická revue, 2007, Vol. 10, No. 1, pp. 62–71. ISSN 1212-3951.

SKŘIVAN Aleš. Projekt Šen-tchou. Špatný obchod nebo úspěch českého vývozu? Ekonomická revue, 2007, Vol. 10, No. 4, pp. 77–88. ISSN 1212-3951.

SKŘIVAN Aleš. The Elite in the New State – the Role of Foreign Trade and the Dispute about Tariff Policy after the Establishment of Czechoslovakia. Prague Papers on the History of International Relations, 2007, pp. 489–493.

SKŘIVAN, Aleš. K otázce vývozu Zbrojovky Brno a  Škodových závodů do Číny v meziválečném období. Slovanský přehled, 2006, Vol. 92, No. 2, pp. 183–201.

SKŘIVAN Aleš. K vývoji a významu zahraničního obchodu ČLR v letech 1949–1978. Dvacáté století, 2006, pp. 163–192. ISBN 978-80-7308-163-6.

SKŘIVAN Aleš. První opiová válka a otevírání Číny. Historický obzor, 2006, Vol. 17, No. 11–12, pp. 242–251. ISSN 1210–6097.

SKŘIVAN Aleš. The Foreign Trade of the People’s Republic of China in the period 1979–1989. Prague Papers on the History of International Relations, 2006, pp. 245–264. (pdf)

SKŘIVAN Aleš. Zbrojní výroba a vývoz meziválečného Československa. Ekonomická revue, 2006, Vol. 9, No. 3, pp. 19–31. ISSN 1212-3951.

SKŘIVAN Aleš. Export of Zbrojovka Brno (Czechoslovak Arms Factory of Brno) to China in the Interwar Period. Prague Papers on History of International Relations. Prague, 2005, pp. 111–134. ISBN 80-7308-118-0.

SKŘIVAN, Aleš. K ekonomickým okolnostem utváření komunistického režimu v Číně v prvních letech jeho existence. Acta Oeconomica Pragensia, 2005, Vol. 13, No. 3, pp. 109–127.

SKŘIVAN, Aleš. Changes in Trade between Communist Czechoslovakia and the People’s Republic of China. Prague Papers on History of International Relations. Prague, 2003, s. 133–146.

Papers in collection books

SKŘIVAN Aleš. February 1948 and Czechoslovakia’s Foreign Trade. In: STELLNER František (ed.).  Yearbook from international conference „Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Meilensteine 1848–1918–1938–1948–1968“, 20.–21. November, 2008, Prague. Prague, 2010, pp. 181–191. ISBN 978-80-245-1672-1.

SKŘIVAN Aleš Jr., SKŘIVAN Aleš Sr. Deutschland und Russland im Kampf um die Konzessionen und Einflußsphären in China zu Ende der 90er Jahre des 19. Jahrhunderts. In: STELLNER František (hrs.). Beiträge der -internationalen Konferenz „Deutsch-russische Beziehungen. Politische, wirtschaftliche und kulturelle Aspekte von der frühen Neuzeit bis zum 20. Jahrhundert“, Prag vom 24.–25. November 2005. Prag: Set Out, 2007, S. 133–142. ISBN 978-80-86277-59-2.

Translations

NEVILLE Peter. Hitler a appeasement. Britský pokus zabránit druhé světové válce (Hitler and appeasement: the British attempt to prevent the Second World War, London, 2006) Praha: Víkend, 2008. ISBN 978-80-86891-98-9.

TEAM OF AUTHORS. Oxfordský průvodce britskou politikou 20. století (The Oxford Companion to Twentieth-Century British Politics, Oxford, 2002) Praha: Prostor, 2006. 944 p. ISBN 80-7260-169-5.

FREELY John. Tajemství paláců (Inside Seraglio, London, 1999) Praha: BB/art,  2004, 311 p. ISBN 80-7341-317-5.

CONNAUGHTON Richard. Vycházející slunce a skolený medvěd (Rising Sun and Tumbling Bear, London 2003), Praha: BB/art, 2004, 374 p.  ISBN 80-7341-371-X.

TEAM OF AUTHORS. Rodinná encyklopedie světových dějin. (Family Encyclopedia of World History, London, 1996) Praha:  Reader’s Digest, 2000, 725 p. ISBN 80-86196-19-4.

Teaching materials

SKŘIVAN Aleš Jr., KODET Roman, SŘIVAN Aleš Sr., NOVOTNÝ, Lukáš, BUDIL Ivo. Kapitoly z dějiny 19. století. Úvod do výuky moderních dějin I. Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni, in print.

Reports

SKŘIVAN Aleš, JAKUBEC Ivan, HÁJEK Jan. Hospodářsko-historičtí „jedenatřicátníci“ stále v plné síle. Ekonomické dějiny, 2011, Vol. 26, No. 1, p. 109.

SKŘIVAN Aleš. Konference „Německo-ruské vztahy. Politické, ekonomické a kulturní aspekty od raného novověku do 20. století.“ Slovanský přehled, 2006, Vol. 92, No. 2, pp. 285–286.

SKŘIVAN Aleš. Vědecká konference „Hospodářské dějiny v České republice na počátku 21. století.“ Informační bulletin Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny, 2007, No. 3, pp. 6–7.

Book reviews

SKŘIVAN Aleš. Between Depression and Disarmament: The International Armaments Business, 1919-1939. (Rec.: GRANT, Jonathan A., Between Depression and Disarmament: The International Armaments Business, 1919-1939. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. ISBN 978-1-108-42835-4). Slavic Review, 2019, Vol. 78, No. 3, pp. 822–824. ISSN 0037-6779.

SKŘIVAN Aleš. Záhořík Jan: Etiopie v letech 1923–1935: Cesta k italské invazi. Praha: Karolinum, 2009. Historický obzor, 2011, Vol. 16, No. 9/10, pp. 234–235.

SKŘIVAN Aleš. Rudolf Fürst: Česko-čínské vztahy po roce 1989. Praha: 2010, 235 stran. Historický obzor, 2011, Vol. 16, No. 9/10, p. 236.

SKŘIVAN Aleš. Urs Schoettli: China. Die neue Weltmacht. München, Wien, Zürich 2007. Jahrbuch für Europäische Überseegeschichte, 2010, Vol. 10, p. 312–313.

SKŘIVAN Aleš. Matthias Messmer: China. Schauplätze west-östlichen Begegnungen. Wien, Köln, Weimar, 2007. Jahrbuch für Europäische Überseegeschichte, 2009, Vol. 9, p. 330–331.

SKŘIVAN Aleš. Karin Preisendanz und Dietmar Rothermund (Hg.): Südasien in der „Neuzeit.“ Geschichte und Gesellschaft, 1500–2000. Wien, 2003. Jahrbuch für Europäische Überseegeschichte, 2008, Vol. 8, pp. 344–345.

SKŘIVAN Aleš. Martin Kovář, Václav Horčička: Dějiny evropské integrace. I. a II. díl, Praha, 2005–2006. Prague Papers on the History of International Relations, 2007, pp. 520–522.

SKŘIVAN Aleš. Jan Pavel: Velikost a struktura výdajů na národní obranu v Československu v letech 1918–1938. Historický obzor, 2006, Vol. 17, No. 5/6, pp. 141–142.

SKŘIVAN Aleš. Milan Sekanina: Kdy nám bylo nejhůře? Hospodářská krize 30. let 20. století v Československu a některá její východiska. Historický obzor, 2005, Vol. 16, No. 3/4, p. 89.

Unpublished manucripts

SKŘIVAN Aleš. The Automotive Industry in Reform Process and Position of Sino-Foreign Joint-Ventures. Paper presented at the China’s Economy in Transition scientific seminar held by Professor Hongyi Bi (Shandong Economic University), Prague University of Economics and Business, 29 January 2002.

SKŘIVAN Aleš. Export Opportunities for Czech Producers in the Peoples Republic of China (Exportní příležitosti českých výrobců v Čínské lidové republice), Research Support Scheme, Praha 2000, 120 p.

Lectures (invited speaker), conferences, colloquia

International Conference: “International Congress of French Business History”, University of Paris-Dauphine, Sorbonne University, ESCP Europe, Paper: The Beginning of a Strategic Alliance between Skoda Works and Schneider et Cie, Creusot, in 1919.11-13 September 2019 (Paris, France).

Scientific workshop: “Importance and role of Škoda Plant exports in the interwar period on the example of deliveries to selected target markets”. Paper: The Role and Importance of Škoda Works in the Armament Production of Czechoslovakia between the World Wars (in Czech). 6 December, 2019 (Prague, University of Economics).

Scientific workshop: “The Sugar Industry as a Forgotted Actor of International Trade in the Interwar Period”. Paper: Chadbourne International Sugar Agreement and its Impact on Czechoslovak Sugar Industry (in Czech). September 22, 2017 (Prague, University of Economics).

International conference: „Das Mitteleuropa und Übersee – wirtschaftliche Beziehungen“. Paper: Der Transport aus Österreich-Ungarn nach Übersee. June 21, 2014 (Pilsen, University of West Bohemia).

Scientific workshop within the project Economic and Political Interests of the Austro-Hungarian Empire in the Far East (China, Japan) from 1900–1914. Paper: Economic interests of Austria-Hungary in China – unrealized expansion (in Czech). December 20, 2013 (Prague, University of Economics).

Lecture: Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Bölcsészettudományi Kar (Department of Modern and Contemporary World History, Faculty of Arts, Loránd Eötvös University in Budapest), title of the lecture: Economic Interests of Austria-Hungary in China before the First World War. March 20, 2013 (Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem).

Lecture: Mitteleuropäische Studien, title of the lecture: On the Changes in Czechoslovak Trade in the Interwar Period. March 19, 2013 (Budapest, Andrássy Universität).

Scientific workshop within the project Economic and Political Interests of the Austro-Hungarian Empire in the Far East (China, Japan) from 1900 to 1914 Paper: On the Character, Problems, and Real Perspectives of Trade between Austria-Hungary and China. (in Czech). December 7, 2012 (Prague, University of Economics).

International conference: “Österreich in Übersee”, Wirtschaftliche, Kulturelle und Wissenschaftliche Bezüge Osterreichs in der Außereeuropäischen Raum, 18. bis 20. Jahrhundert. Paper: Interests of Skoda Works in China before the First World War. Conference June 8-10, 2012, presentation delivered on June 9, 2012, (Wien, Universität Wien).

Scientific workshop within the project Economic and Political Interests of the Austro-Hungarian Empire in the Far East (China, Japan) from 1900–1914. Paper: Research Results of the Škoda Works Activities on the Chinese Market Before the First World War (in Czech). December 2011 (Prague, University of Economics).

International colloquium: Europe and Overseas in the 19th Century. Paper (together with Jan Kočvar): Austria-Hungary and the Boxer Rebellion (in Czech). May 27, 2011 (Prague, Faculty of Arts, Charles University).

Lecture: Kulturwissenschaftliche Fakultät, Lehrstuhl für Neueste Geschichte, title of the lecture: Foreign Trade and Establishment of the Communist Regime in Czechoslovakia. January 12, 2011 (Bayreuth, Universität Bayreuth).

Lecture: Institut für Osteuropäische Geschichte der Universität Wien, title of the lecture: Czechoslovak Arms Exports in the Interwar Period. December 14, 2010 (Wien, Universität Wien).

International colloquium: Unruhige dreißiger Jahre. Auf dem Weg zum Zweiten Weltkrieg. Paper: Export of the Czechoslovak Arms to China during the Arms Boom in the 1930s. May 14, 2010 (Prague, Faculty of Arts, Charles University).

International colloquium: The World after the Great War. Paper (together with Aleš Skřivan Sr.): Die Probleme des Fernen Ostens auf Pariser Friedenskonferenz 1919. May 22, 2009 (Prague, Faculty of Arts, Charles University).

International conference: Die Wirtschaftlichen und Politischen Auswirkungen der Meilensteine ​​1848–1918–1938–1948–1968. The economic and political consequences of the milestones 1848–1918–1938–1948–1968. Paper: February 1948 and Czechoslovakia’s Foreign Trade. November 20-21, 2008 (Prague, Czech National Bank).

International colloquium: Auf dem Wege zum Ersten Weltkrieg. Paper: The Role of Export in the Economy of Habsburg Monarchy before the First World War. May 16, 2008 (Prague, Faculty of Arts, Charles University).

International colloquium: Die Wirkung der Eliten in der Politik, Diplomatie und der Wirtschaft des 19. und 20. Jahrhunderts. Paper: The Elite in the New State – The Role of Foreign Trade and Dispute on Tariff Policy after the Establishment of Czechoslovakia. May 18, 2007 (Prague, Faculty of Arts, Charles University).

Colloquium: On Czechoslovak and World Economic History. Paper: Export of Zbrojovka Brno to China in the period between World Wars (in Czech). November 8, 2006 (Prague, Faculty of Economics, University of Economics).

Colloquium: On Selected Aspects of Economic and Political History of the USA. Paper: The United States and its role in the rise of communism in China (in Czech). May 16, 2006 (Prague, Faculty of Economics, University of Economics).

International conference: Deutsch-russische Beziehungen. Politische, Wirtschaftliche und Kulturen Aspekte von der Frühen Neuzeit bis zum 20. Jahrhundert. Paper (together with Aleš Skřivan Sr.): Deutschland and Russland in Kampf um die Konzessionen und Einflußsphären in China der Ende der 90. Jahren des 19. Jahrhunderts. November 24–25, 2005 (Prague, Faculty of Arts, Charles University).

Prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.
  • Autor: Tereza Burianová
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: