Uzávěrky přihlášek pro magisterské a doktorské studium na KHD v květnu

Katedra hospodářských dějin NF v rámci doktorského studia nabízí v ZS 2019/2020 specializaci v českém jazyce pod názvem Hospodářské a politické dějiny 20. století“. Přihlášky se vyplňují pouze elektronicky a odevzdávají nejpozději do 15. května 2019. Bližší informace zde.

Katedra hospodářských dějin NF nabízí v ZS 2019/2020 hlavní specializaci Hospodářské a politické dějiny 20. století“ (HD101) v českém jazyce v rámci navazujícího magisterského studia. Termín uzávěrky přihlášek  je do 31. května 2019. Bližší informace zde.