9. týden

9. přednáška

Poválečná obnova Evropy, počátky mezinárodní a evropské integrace. Vznik a fungování Brettonwoodského měnového systému. Formování východního bloku.

Klíčová slova k přednášce.

 

9. přednáška

Hospodářský vývoj Sovětského svazu a zemí východního bloku v 50. a 60. letech 20. století.

Klíčová slova k přednášce.

 

9. cvičení

Mezinárodní aspekty počátku studené války.

Základní texty*

  • DURMAN, K., Popely ještě žhavé, Praha: Karolinum, 2004, s. 187–257. pdf
  • KUEHNELT-LEDDIHN, E., Leftism: From de Sade and Marx to Hitler and Marcuse, New York: Arlington House Publishers, 1974, pp. 339–371. pdf
  • LUNDESTAD, G., Empire by Invitation. The United States and Western Europe 1945-1952, in: Journal of Peace Research, 1986, Vol. 23, No. 3, pp. 263-277. pdf
  • MISES, L., Economic Policy: Thoughts for Today and Tomorrow, Auburn: Ludwig von Mises Institute, 2006, 108 p. pdf
  • WHITTON, J., Propaganda in Cold Wars, in: The Public Opinion Quarterly, 1951, Vol. 15, No. 1, pp. 142–144. pdf

Doplňkové texty*

  • NÁLEVKA, V., Horské krize studené války, Praha: Vyšehrad, 2010, s. 36–42.

 

* Texty jsou určeny výhradně ke studijním účelům.