7. týden

7. přednáška

Hospodářsko-politická koncepce nacionálního socialismu a fašismu mezi dvěma světovými válkami. Ekonomický vývoj nacistického Německa a fašistické Itálie.

Klíčová slova k přednášce.

 

7. přednáška

Hospodářsko-politická koncepce socialismu. Hospodářský vývoj Sovětského svazu (1917-1939).

Klíčová slova k přednášce.

 

7. cvičení

Srovnání hospodářských politik vybraných totalitních režimů.

Základní texty*

  • HABERLER, G. The Economic Systems of the Democracies and Totalitarian States, in: Proceedings of the Academy of Political Science, 1947, Vol. 22, No. 3, pp. 52–59. pdf
  • HAYEK, F. A., Cesta do otroctví, Brno, 2004, s. 39-62. pdf
  • KÖNIG, W., Adolf Hitler vs. Henry Ford: The Volkswage, the Role of America as a Model, and the Failure of a Nazi Consumer Society, in: German Studies Review, 2004, Vol. 27, No. 2, pp. 249–268. pdf
  • PIPES, R., Vlastnictví a svoboda, Praha: Argo, 2008, s. 213–227. pdf
  • TEMIN, P., Soviet and Nazi Economic Planning in the 1930s, in: The Economic History Review, 1991, Vol. 44, No. 4, pp. 573–593. pdf

Doplňkové texty*

  • PAVLI, M., Economic Foundations of the German Totalitarian State, in: American Journal of Sociology, 1941, Vol. 46, No. 4, pp. 469–486.
  • WINTROBE, R., The Tinpot and the Totalitarian: An Economic Theory of Dictatorship, in: The American Political Science Review, 1990, Vol. 84, No. 3, pp. 849–872.

 

* Texty jsou určeny výhradně ke studijním účelům.