11. týden

11. přednáška

Ropné šoky a jejich dopady na tržní ekonomiky v 70. a 80. letech 20. století (důraz na USA a Velkou Británii).

Klíčová slova k přednášce.

 

11. přednáška

Hospodářské zaostávání Sovětského svazu a zemí sovětského bloku v 70. a 80. letech 20. století.

Klíčová slova k přednášce.

 

11. cvičení

Faktory zpomalení světové ekonomiky.

Základní texty*

 • BAYLIS, T. A., Economic Reform as Ideology: East Germany’s New Economic System, in: Comparative Politics, 1971, Vol. 3, No. 2 (Jan., 1971), pp. 211-229. pdf
 • KISSINGER, H., Umění diplomacie, od Richelieua k pádu Berlínské zdi, Kapitola Konec studené války: Reagan a Gorbačov, Praha, 2002, s. 797-842. pdf
 • MARSHALL, G., Was Communism Good for Social Justice?: A Comparative Analysis of the Two Germanies, in: The British Journal of Sociology, 1996, Vol. 47, No. 3, Special Issue for Lockwood (Sep., 1996), pp. 397-420. pdf
 • MATTHEWS, K., MINFORD, P., NICKELL, S., HELPMAN, E., Mrs. Thatcher’s Economic Policies 1979-1987, in: Economic Policy, 1987, Vol. 2, No. 5, The Conservative Revolution (Oct., 1987), pp. 57-101. pdf
 • PULLMAN, M., Úpadek a pád komunistických režimů ve střední a (jiho)východní Evropě, in: BÁRTA, M., KOVÁŘ M. a kol., Kolaps a regenerace: cesty civilizací a kultur, Minulost současnost a budoucnost komplexních společností, Praha: Academia, 2011, s. 555-573. pdf
 • ROTHBARD, M., For a New Liberty, The Libertarian Manifesto, Kapitola – Inflace a hospodářský cyklus: kolaps keynesiánského paradigmatu, s. 213-241. pdf
 • SZOBI, P., K vývoji konzumní společnosti v Německé demokratické republice na příkladu spotřeby kávy, in: SOUKUPOVÁ, M., KOVÁŘ, M. (ed.). Role státu v německém hospodářství 20. století (I), Praha: FF UK, 2009, s. 179-194. pdf
 • SZOBI, P., Hospodářská situace NDR v sedmdesátých letech 20. století a role obchodů Intershop v rozvoji konzumní společnosti, in: SOUKUPOVÁ, M., KOVÁŘ, M. (ed.). Role státu v německém hospodářství 20. století (II), Praha: FF UK, 2010, s. 239-258. pdf
 • VAGANUAS, S., The USSR: Some Thoughts on the Decline of the Ultimate Administrative State, in: Public Productivity & Management Review, 1992, Vol. 15, No. 3 (Spring, 1992), pp. 281-288. pdf
 • YANTEK, T., Polity and Economy under Extreme Economic Conditions: A Comparative Study of the Reagan, in: American Journal of Political Science, 1988, Vol. 32, No. 1 (Feb., 1988), pp. 196-216. pdf

Doplňkové texty*

 • ELWOOD, S., K., Oil-Price Shocks: Beyond Standard Aggregate Demand/Aggregate Supply Analysis, in: The Journal of Economic Education, 2001, Vol. 32, No. 4 (Autumn, 2001), pp. 381-386.

 

* Texty jsou určeny výhradně ke studijním účelům.