Ing. Tereza Strejčková

Email: tereza.strejckova@vse.cz

Office Phone: +420 224 095 503

Office: 345NB

In her research she focuses on the economic history of Czechoslovakia and the states of Central Europe in the 20th century, mainly in the interwar period and during the Second World War. In 2017, she successfully finished her master’s degree in Economic and Political History of the 20th Century and in Economic Journalism at the Faculty of Economics, Prague University of Economics and Business. Her diploma thesis “The Development of the Defense Industry in Czechoslovakia in the 1930‘s and its significance for the Nazi economy during the Second World War” was awarded as an excellent student thesis in 2017 in the ESOP competition (Excellent Student Research Award) at the Prague University of Economics and Business. At present, she continues her studies in the field of Economic and Political History of the 20th Century at the Ph.D. degree at the Department of Economic History, Faculty of Economics, Prague University of Economics and Business, where she also participate as an assistant. She is also a member of the Disciplinary and the Anti-Plagiarism Committee of the Faculty of Economics, Prague University of Economics and Business.

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-5213-5279

Pedagogical activities

5HD200 Economic History

5HD336 Economic and Political History of the Totalitarian Regimes

5HD408 Economic History of the World in the 19th and 20th Centuries

5HP310 Bachelor Seminar

5EN102 Basic Microeconomics

Research visits

Research visits: Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde, Zentralarchiv der Rheinmetall AG, Haan, Historisches Archiv Krupp, Essen,  Deutsche Nationalbibliothek, Frankfurt am Main and Staatsbibliothek zu Berlin (Germany), The Slovak National Archive in Bratislava (Slovakia), Österreichisches Staatsarchiv a Österreichische Nationalbibliothek in Vienna (Austria), The National Archives, The British Library a The British Library of Political and Economic Science – The London School of Economics and Political Science in London (United Kingdom).

In 2020 she completed a study stay at the Ocean University of China.

Participation in conferences, workshops, colloquia

International Congress of French Business History, Université Paris – Dauphine, ESCP Business School, CNAM, Paris, France, June 14-16, 2023.

Workshop Československé hospodářství: představy a skutečnost (The Czechoslovak Economy: Ideas and Reality), Prague University of Economics and Business, March 29, 2023.

Workshop within the research grant Význam a role exportu Škodových závodů v meziválečném období na příkladu dodávek na vybrané cílové trhy (Importance and role of Skoda Works exports in the interwar period on the example of deliveries to selected target markets), Prague University of Economics and Business, December 6, 2019.

Workshop within the research grant Přístupy vybraných typů politických režimů k hospodářské politice v letech 1939-1949 (Approaches of Selected Types of Political Regimes to Economic  Policy from 1939-1949), Prague University of Economics and Business, November 8, 2019.

International Congress of French Business History, Université Paris-Dauphine, Sorbonne Université, ESCP Europe, Paris, France, September 11 – 13, 2019.

Workshop within the research grant Význam zbrojní výroby a zbrojení pro ekonomiky vybraných středoevropských zemí ve 30. letech 20. století (Importance of arms production and armaments for economies of selected Central European countries in the 1930s), Prague University of Economics and Business, November 2, 2018.

Workshop within the research grant Cukrovarnický průmysl jako opomíjený aktér mezinárodního obchodu v meziválečném období (Sugar industry as a Marginalized Participant in International Trade in the Interwar Period), Prague University of Economics and Business, September 22, 2017.

Participation in research grants and projects

Research grant Převzetí zbrojního průmyslu v Protektorátu Čechy a Morava pod německé řízení na příkladu Škodových závodů a Zbrojovky Brno (The Takeover of the Arms Industry in the Protectorate of Bohemia and Moravia under German Control on the Example of Škoda Works and Zbrojovka Brno), Prague University of Economics and Business, 2021.

Research grant Genderová otázka v rámci vývoje sociálního zabezpečení v Českých zemích a na Slovensku mezi lety 1918 a 1945 (Gender issue in the development of social security in the Czech lands and in Slovakia between 1918 and 1945), Prague University of Economics and Business, 2021.

Project OP RDE  Improving the Quality of Internal Grant Competition at the Prague University of Economics and Business, 2020-2023.

Research grant Spolupráce a konkurence – Škodovy závody pod vlivem majoritního vlastníka Schneider et Cie v meziválečném období (Partnership and Competition: Škoda Works under the influence of the majority owner Schneider et Cie in the interwar period), Prague University of Economics and Business, 2020.

Research grant Význam a role exportu Škodových závodů v meziválečném období na příkladu dodávek na vybrané cílové trhy (Importance and role of Skoda Works exports in the interwar period on the example of deliveries to selected target markets), Prague University of Economics and Business, 2019.

Research grant Přístupy vybraných typů politických režimů k hospodářské politice v letech 1939-1949 (Approaches of Selected Types of Political Regimes to Economic  Policy from 1939-1949), Prague University of Economics and Business, 2019.

Research grant Význam zbrojní výroby a zbrojení pro ekonomiky vybraných středoevropských zemí ve 30. letech 20. století (Importance of arms production and armaments for economies of selected Central European countries in the 1930s), Prague University of Economics and Business, 2018.

Project OP RDE Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze (Development of educational and other activities and quality support at the Prague University of Economics and Business), 2017-2022.

Research grant Cukrovarnický průmysl jako opomíjený aktér mezinárodního obchodu v meziválečném období (Sugar industry as a Marginalized Participant in International Trade in the Interwar Period), Prague University of Economics and Business, 2017.

Grant IRS Nový předmět: Teorie a praxe vystupování a prezentace v masových médiích (New Course: Theory and Practice of Performance and Presentation in Mass Media), Prague University of Economics and Business, 2016.

Publications

Chapters in research books

BURIANOVÁ, Tereza. Obchod Československa a Velké Británie s cukrem v meziválečném období (Trade between Czechoslovakia and the Great Britain in Sugar during the Interwar Period). In: DRÁBEK, Jakub; TÓTH, Andrej; SKŘIVAN, Aleš (eds.). Cukrovarnický průmysl jako opomíjený aktér mezinárodního obchodu v meziválečném období (Sugar industry as a Marginalized Participant in International Trade in the Interwar Period). České Budějovice: Nakladatelství Halama, 2017, pp. 171–192.

Papers in scientific journals

VÍŠKOVÁ, Martina, BURIANOVÁ, Tereza, SOCHNA, Karel. Women and Social Security in Czechoslovakia after the First World War. Revista Română de Studii Eurasiatice, 2023, roč. XIX, č. 1–2, s. 61–88. eISSN 2247-4536. ISSN 1841-477X.

BURIANOVÁ, Tereza. Vzájemné bonifikace a rozdělení společných obchodů mezi Schneider et Cie a Škodovými závody v meziválečném období (Mutual bonuses and division of joint business between Schneider et Cie and Škoda Works in the interwar period). Hospodářské dějiny – Economic History. 2023, roč. 34, č. 1, s. 37–48. ISSN 0231-7540.

SKŘIVAN, Aleš, BURIANOVÁ, Tereza. Škoda Arms Exports in the 1930s. Slavic Review, 2021, vol. 80, no. 3, pp.  544–62. ISSN: 0037-6779, 2325-7784. DOI: 10.1017/slr.2021.143.

FABIANKOVÁ, Klára, BURIANOVÁ, Tereza. Okupační politika v průmyslu protektorátu Čechy a Morava na příkladu Škodových závodů (Occupation Policy in Protectorate of Bohemia and Moravia Industry: An Example of Škoda Works). Politická ekonomie [online], 2021, roč. 69, č. 3, s. 360–381. eISSN 2336-8225. ISSN 0032-3233. DOI: 10.18267/j.polek.1316.

BURIANOVÁ, Tereza. The Austrian Arms Industry in the Inter-War Period. Revista Română de Studii Eurasiatice, 2018, no. 1-2/2018, pp. 83–100.

Conferences, colloquia

International Congress of French Business History, Université Paris – Dauphine, ESCP Business School, CNAM, Paris, France, June 14 – 16, 2023, paper: The nationalization of the Czechoslovak arms industry after the Second World War.

Workshop Československé hospodářství: představy a skutečnost (The Czechoslovak Economy: Ideas and Reality), Prague University of Economics and Business, March 29, 2023, paper: Úloha protektorátního zbrojního průmyslu v rámci německé válečné ekonomiky (The role of the Protectorate armaments industry in the German war economy).

Workshop within the research grant Význam a role exportu Škodových závodů v meziválečném období na příkladu dodávek na vybrané cílové trhy (Importance and role of Skoda Works exports in the interwar period on the example of deliveries to selected target markets), Prague University of Economics and Business, December 6, 2019, paper: Komparace exportu Škodových závodů do Jugoslávie a do Íránu z hlediska střetu ekonomických zájmů firmy a politicko-vojenských zájmů československého státu.

Workshop within the research grant Přístupy vybraných typů politických režimů k hospodářské politice v letech 1939-1949 (Approaches of Selected Types of Political Regimes to Economic  Policy from 1939-1949), Prague University of Economics and Business, November 8, 2019, papers: Hospodářský význam Protektorátu Čechy a Morava ve srovnání s Říšským komisariátem Ukrajina pro Třetí říši na příkladu zemědělského sektoru, Hospodářský význam Protektorátu Čechy a Morava pro Třetí říši na příkladu průmyslového sektoru.

International Congress of French Business History, Université Paris-Dauphine, Sorbonne Université, ESCP Europe, Paris, France, September 11 – 13, 2019, paper: Mutual bonuses and distribution of joint trades of Schneider et Cie and Škoda Works in the interwar period.

Workshop within the research grant Význam zbrojní výroby a zbrojení pro ekonomiky vybraných středoevropských zemí ve 30. letech 20. století (Importance of arms production and armaments for economies of selected Central European countries in the 1930s), Prague University of Economics and Business, November 2, 2018, papers: Rakouský zbrojní průmysl ve 30. letech, Export produktů zbrojní výroby Škodových závodů v kontextu celkového zbrojního exportu z Československa.

Workshop within the research grant Cukrovarnický průmysl jako opomíjený aktér mezinárodního obchodu v meziválečném období (Sugar industry as a Marginalized Participant in International Trade in the Interwar Period), Prague University of Economics and Business, September 22, 2017, paper: Obchod Československa a Velké Británie s cukrem v meziválečném období.

Ing. Tereza Strejčková
  • Autor: Tereza Burianová
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: