Významný úspěch KHD v soutěži o cenu rektorky VŠE za rok 2018

V konkurenci vynikajících prací, které se v roce 2018 zúčastnily soutěže „Cena rektora VŠE za prestižní publikaci“, významně uspěla i  Ing. Zdenka Johnson, Ph.D. z Katedry hospodářských dějin NF s monografií Hospodářská politika Spojených států amerických a Německa 1933-1939. Obsadila 3. místo.

Gratulujeme!

JOHNSON Zdenka. Hospodářská politika Spojených států amerických a Německa 1933-1939. Praha : Oeconomica, 2017. 372 s. ISBN 978-80-245-2220-3.

Odborná publikace představuje analýzu, zhodnocení a komparaci vybraných oblastí hospodářské politiky Spojených států amerických a Německa mezi lety 1933–1939 s kontextuálním přesahem do období 20. let, Velké hospodářské krize a druhé světové války. Na základě důkladné analýzy určených cílů, nástrojů a zamýšlených i nezamýšlených dopadů jejich fiskálních politik, měnových politik a zahraničně-obchodních politik lze konstatovat, že i hospodářské politiky Spojených států amerických a Německa byly do značné míry překvapivě podobné.

  • Autor: Klára Fabianková
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: