„Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století“, NOVÝ Ph.D. STUDIJNÍ PROGRAM od LS 2019/20

Katedra hospodářských dějin NF v rámci doktorského studia nabízí NOVĚ! od LS 2019/2020 specializaci v českém jazyce pod názvem Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století“.

Přihlášky se vyplňují pouze elektronicky a odevzdávají nejpozději do 5. prosince 2019.

Bližší informace o novém programu a přijímacím řízení zde nebo na webových stránkách NF (vyhláška o přijímacím řízení).