Úspěch KHD v soutěži o cenu rektorky VŠE za rok 2019

Ing. Jakub Drábek z Katedry hospodářských dějin NF  obsadil 3. místo v soutěži  Cena rektora VŠE za vědeckou publikační činnost studentů doktorského studia za článek pod názvem The Chadbourne Agreement (1931) and its impact on the Czechoslovak sugar industry“, který publikoval společně s prof. Alešem Skřivanem z Katedry hospodářských dějin v zahraničním časopise Sugar Industry s nenulovým IF.

Gratulujeme!

Skřivan, Aleš, Drábek, Jakub, The Chadbourne Agreement (1931) and its impact on the Czechoslovak sugar industry. Zucker Indsturie / Sugar industry. 2018, roč. 143 (68), č. 12, s. 699–707. ISSN 0344-8657.