Termíny státních zkoušek a obhajob DP na leden 2024

Státní zkouška z hlavní specializace Hospodářské a politické dějiny 20. století (HD101) a z hlavní specializace Moderní hospodářské dějiny (HD202) se bude konat dne 26. ledna 2024 od 9:00 hod. v NB 345 (Žižkov).

Státní zkouška z vedlejší specializace Novodobé hospodářské dějiny (5HD2) a vedlejší specializace Dějiny mezinárodních ekonomických vztahů (5HD3) se bude konat dne 25. ledna 2024 od 9:00 v NB 345 (Žižkov).

Státní zkouška z vedlejší specializace Modern History of Economic Policy(5MH1) se bude konat dne 22. ledna 2024 od 11:00 v NB 345 (Žižkov)./State exam in the minor specialization Modern History of Economic Policy (5MH1) will take place on January 22, 2024 at 11:00 a.m. in NB 345 (Žižkov).

Ke každé státní zkoušce je nutné s sebou přinést potvrzení o splnění studijních povinností.

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám naleznete zde.

Obhajoby diplomových prací magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století a magisterského programu Moderní hospodářské dějiny se budou konat dne 29. ledna 2024 v 10:00 hod. v NB 350  (Žižkov).

Na konkrétní termíny je nutné se přihlásit v systému InSIS.

  • Autor: Tereza Strejčková
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: