Termíny státních zkoušek a obhajob DP na červen 2024

Státní zkouška z hlavní specializace Hospodářské a politické dějiny 20. století (HD101) a z hlavní specializace Moderní hospodářské dějiny (HD202/5HDN) se bude konat dne 21. června 2024 od 9:00 hod. v NB 345 (Žižkov).

Státní zkouška z vedlejší specializace Novodobé hospodářské dějiny (5HD2) a vedlejší specializace Dějiny mezinárodních ekonomických vztahů (5HD3) se bude konat dne 13. června 2024 od 9:00 v NB 345 (Žižkov).

Státní zkouška z vedlejší specializace Modern History of Economic Policy (5MH1) se bude konat dne 12. června 2024 od 10:00 v NB 345 (Žižkov)./State exam in the minor specialization Modern History of Economic Policy (5MH1) will take place on June 12, 2024 at 10:00 a.m. in NB 345 (Žižkov).

Ke každé státní zkoušce je nutné s sebou přinést potvrzení o splnění studijních povinností.

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám naleznete zde.

Obhajoby diplomových prací magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století a magisterského programu Moderní hospodářské dějiny se budou konat dne 20. června 2024 v 11:00 hod. v SB 322 (Žižkov).

Na konkrétní termíny je nutné se přihlásit v systému InSIS.