Nabídka vedlejších specializací KHD pro LS2018/2019

Katedra hospodářských dějin NF nabízí v LS 2018/2019 dvě vedlejší specializace v českém jazyce v rámci navazujícího magisterského studia.

Stedenti se v následujícím semestru mohou zapsat do:

  • Vedlejší specializace „Dějiny mezinárodních vztahů“ (od ZS2019/2020 pod názvem Dějiny mezinárodních ekonomických vztahů) (5MV). Bližší informace o oboru naleznete na webových stránkách KHD nebo zde.

 

 Registrace probíhají v lednu 2019 v systému InSIS.