Nabídka studijních oborů KHD pro LS2018/2019

Katedra hospodářských dějin NF nabízí v LS 2018/2019 tři specializace v českém jazyce v rámci navazujícího magisterského studia a jednu specializaci v rámci doktorského studia.

Stedenti se v následujícím semestru mohou zapsat do:

  • Hlavní specializace  Hospodářské a politické dějiny 20. století“ (HD101). Přihlášky ke studiu se odevzdávají  do 9. prosince 2018. Bližší informace o oboru naleznete zde.
  •  do doktorského studia  Hospodářské a politické dějiny 20. století“. Přihlášky ke studiu se odevzdávají  do 5. prosince 2018. Bližší informace o oboru naleznete zde.

 

Další potřebné informace o přijímacím řízení pro navazující magisterské programy a doktorský program je možné nalézt zde, resp. zde.