KHD zveřejnila termíny SZzk, odevzdání a obhajob BP a DP v září 2018

Nejbližší státní zkouška z hlavní specializace Hospodářské a politické dějiny 20. století (HD101) se bude konat dne 12. září 2018, od 9:00, v NB345 (na Žižkově).

Nejbližší státní zkouška z vedlejší specializace Dějiny mezinárodních vztahů (5HD3) se bude konat dne 13. září 2018, od 9:00, v NB345 (na Žižkově)  a  státní zkouška z vedlejší specializace Novodobé hospodářské dějiny (5HD2) se bude  konat  dne 13. září 2018, od 9:00, v NB345 (na Žižkově).

Ke každé státní zkoušce je nutné s sebou přinést potvrzení o splnění studijních povinností.

Studenti, kteří chtějí bakalářské práce vedené členy KHD obhajovat v září 2018musí  vložit práci do systému InSIS a odevzdávárny do 20. srpna 2018.  Poté ji odevzdat ve dvou výtiscích (pokud vytištěnou práci  nepožaduje i vedoucí) paní M. Lačíkové v čase  9:00 – 11:00 hodin a 12:00 – 14:00 hodin  Vedení katedry přidělí pracím oponenty. Bližší informace poskytne sekretářka katedry Markéta Lačíková.

Studenti magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století musí odevzdat diplomovou práci  do 20.srpna 2018, pokud chtějí obhajovat v září 2018. Mají povinnost vložit práci do systému InSIS a odevzdávárny. Poté ji  odevzdat  ve dvou výtiscích paní M. Lačíkové v čase  9:00 – 11:00 hodin a 12:00 – 14:00 hodin.  Vedení katedry přidělí pracím oponenty. Bližší informace poskytne sekretářka katedry Markéta Lačíková.

Nejbližší obhajoby diplomových prací magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století se budou konat dne 10. září 2018, od 10:00, v  SB308 (na Žižkově).

Na konkrétní termíny je nutné se přihlásit v systému InSIS. Termíny budou v systému vypsány nejdříve první zářijový den.