KHD zveřejnila termíny SZzk a obhajob DP na září 2020

Nejbližší státní zkouška z hlavní specializace Hospodářské a politické dějiny 20. století (HD101) se bude konat  dne 14. září 2020, v 9:00, v NB345 (Žižkov).

Nejbližší státní zkouška z vedlejší specializace Dějiny mezinárodních vztahů (5HD3) a státní zkouška z vedlejší specializace Novodobé hospodářské dějiny (5HD2) se budou  konat  dne 17. září 2020, v 9:00, v NB345 (Žižkov).

Ke každé státní zkoušce je nutné s sebou přinést potvrzení o splnění studijních povinností.

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám naleznete také na webových stránkách KHD NF (v sekci Státní zkoušky).

Studenti a studentky předmětu HP310 (Bakalářský seminář), kteří chtějí bakalářské práce vedené členy KHD obhajovat v září roku 2020,  musí  vložit práci do systému InSIS a odevzdávárny do 19. srpna 2020.  Poté ji odevzdat ve dvou výtiscích (pokud vytištěnou práci  nepožaduje i vedoucí) paní M. Lačíkové v čase  9:00 – 11:00 hodin a 12:00 – 14:00 hodin  Vedení katedry přidělí pracím oponenty. Bližší informace poskytne sekretářka katedry Markéta Lačíková.

Studenti a studentky magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století musí odevzdat diplomovou práci  do 19. srpna 2020pokud chtějí obhajovat v září 2020. Mají povinnost vložit práci do systému InSIS a odevzdávárny. Poté ji  odevzdat  ve dvou výtiscích paní M. Lačíkové v čase  9:00 – 11:00 hodin a 12:00 – 14:00 hodin.  Vedení katedry přidělí pracím oponenty. Bližší informace poskytne sekretářka katedry Markéta Lačíková.

Nejbližší obhajoby diplomových prací magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století se budou konat  dne 16. září 2020, ve 10:00, (místnost na Žižkově bude upřesněna).

Na konkrétní termíny je nutné se přihlásit v systému InSIS. Terminy budou v systému vypsány na začátku září 2020.