KHD zveřejnila termíny SZzk a obhajob DP na září 2019

Státní zkouška z hlavní specializace Hospodářské a politické dějiny 20. století (HD101) se bude konat dne 6.září  2019, od 9:00, v NB345 (Žižkov).

Státní zkouška z vedlejší specializace Dějiny mezinárodních vztahů (5HD3) se bude  konat dne 5.září 2019, od 9:00, v NB345 (Žižkov) a státní zkouška z vedlejší specializace Novodobé hospodářské dějiny (5HD2) se bude  konat dne 5.září 2019, od 9:00, v NB345 (Žižkov).

Ke každé státní zkoušce je nutné s sebou přinést potvrzení o splnění studijních povinností.

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám naleznete také na webových stránkách KHD NF (v sekci Státní zkoušky).

Studenti a studentky předmětu HP310 (Bakalářský seminář), kteří chtějí bakalářské práce vedené členy KHD obhajovat v září 2019,  musí  vložit práci do systému InSIS a odevzdávárny do 20. srpna 2019.  Poté ji odevzdat ve dvou výtiscích (pokud vytištěnou práci  nepožaduje i vedoucí) paní M. Lačíkové v čase  9:00 – 11:00 hodin a 12:00 – 14:00 hodin  Vedení katedry přidělí pracím oponenty. Bližší informace poskytne sekretářka katedry Markéta Lačíková.

Studenti a studentky magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století musí odevzdat diplomovou práci  do 20. srpna 2019pokud chtějí obhajovat v září 2019. Mají povinnost vložit práci do systému InSIS a odevzdávárny. Poté ji  odevzdat  ve dvou výtiscích paní M. Lačíkové v čase  9:00 – 11:00 hodin a 12:00 – 14:00 hodin.  Vedení katedry přidělí pracím oponenty. Bližší informace poskytne sekretářka katedry Markéta Lačíková.

Obhajoby diplomových prací magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století se budou konat dne 4. září 2019, od 9:30, SB324 (Žižkov).

Na konkrétní termíny je nutné se přihlásit v systému InSIS. Termíny budu v systému InSIS vypsány nejdříve 1.září 2019.