KHD zveřejnila termíny SZzk a obhajob DP na leden 2020

Nejbližší státní zkouška z hlavní specializace Hospodářské a politické dějiny 20. století (HD101) se bude konat  dne 30. ledna 2020 od 9:00  v NB 345 (Žižkov).

Nejbližší státní zkouška z vedlejší specializace Dějiny mezinárodních vztahů (5HD3) se bude konat dne 29. ledna 2020 od 9:00 v NB 345 (Žižkov) a státní zkouška z vedlejší specializace Novodobé hospodářské dějiny (5HD2) se bude  konat  dne 29. ledna 2020 od 9:00 v NB 345 (Žižkov).

Ke každé státní zkoušce je nutné s sebou přinést potvrzení o splnění studijních povinností.

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám naleznete také na webových stránkách KHD NF (v sekci Státní zkoušky).

Studenti a studentky předmětu HP310 (Bakalářský seminář), kteří chtějí bakalářské práce vedené členy KHD obhajovat v lednu nebo únoru roku 2020,  musí  vložit práci do systému InSIS a odevzdávárny do 13. prosince 2019.  Poté ji odevzdat ve dvou výtiscích (pokud vytištěnou práci  nepožaduje i vedoucí) paní M. Lačíkové v čase  9:00 – 11:00 hodin a 12:00 – 14:00 hodin  Vedení katedry přidělí pracím oponenty. Bližší informace poskytne sekretářka katedry Markéta Lačíková.

Studenti a studentky magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století musí odevzdat diplomovou práci  do 13. prosince 2019pokud chtějí obhajovat v lednu 2020. Mají povinnost vložit práci do systému InSIS a odevzdávárny. Poté ji  odevzdat  ve dvou výtiscích paní M. Lačíkové v čase  9:00 – 11:00 hodin a 12:00 – 14:00 hodin.  Vedení katedry přidělí pracím oponenty. Bližší informace poskytne sekretářka katedry Markéta Lačíková.

Nejbližší obhajoby diplomových prací magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století se budou konat  dne  28. ledna 2020 od 10:00 v SB 322 (Žižkov).

Na konkrétní termíny je nutné se přihlásit v systému InSIS.