KHD zveřejnila termín odevzdání DP pro ZS2019/20

Studenti a studentky magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století musí odevzdat diplomovou práci  do 13. prosince 2019pokud chtějí obhajovat v lednu nebo únoru 2020.

Mají povinnost vložit práci do systému InSIS a odevzdávárny. Poté ji  odevzdat minimálně ve dvou výtiscích paní M. Lačíkové v čase  9:00 – 11:00 hodin a 12:00 – 14:00 hodin.  Vedení katedry přidělí pracím oponenty. Bližší informace poskytne sekretářka katedry Markéta Lačíková.

Nejbližší obhajoby diplomových prací magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století se budou konat v lednu nebo v únoru 2020.