Posunutí termínu odevzdání diplomových prací

Studenti a studentky magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století musí odevzdat diplomovou práci  do 22. května 2020pokud chtějí obhajovat v červnu 2020

Pokud budete chtít obhajovat bakalářskou nebo diplomovou práci v září 2020, je stanoven termín odevzdání do 19.srpna.2020 do 14:00.

Práce musí být vložena do systému InSIS a  příslušné odevzdávárny. Poté odevzdána  ve dvou výtiscích paní Markétě Lačíkové v čase  9:00 – 11:00 hodin a 12:00 – 14:00 hodin.  Vedení katedry přidělí pracím oponenty. Bližší informace poskytne sekretářka katedry Markéta Lačíková.

Nejbližší obhajoby diplomových prací magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století se budou konat  v červnu 2020