KHD vypsala termíny SZzk z HS, VS a obhajoby DP v 1/2018

Státní zkouška z hlavní specializace Hospodářské a politické dějiny 20. století (HD101) se bude konat dne 26. ledna  2018, v 9:00, v NB345 na Žižkově.

Státní zkouška z vedlejší specializace Dějiny mezinárodních vztahů (5HD3) se bude konat dne 23.ledna 2018, v 9:00, v NB345 na Žižkově a státní zkouška z vedlejší specializace Novodobé hospodářské dějiny (5HD2) se bude  konat dne 23.ledna 2018, v 9:00, v NB345 na Žižkově.

Ke každé státní zkoušce je nutné s sebou přinést potvrzení o splnění studijních povinností.

Studenti, kteří chtějí bakalářské práce vedené členy KHD obhajovat v lednu a únoru 2018musí  vložit práci do systému InSIS a odevzdávárny do 18. prosince 2017.  Poté ji odevzdat ve dvou výtiscích (pokud vytištěnou práci  nepožaduje i vedoucí) paní M. Lačíkové v čase  9:00 – 11:00 hodin a 12:00 – 14:00 hodin  Vedení katedry přidělí pracím oponenty. Bližší informace poskytne sekretářka katedry Markéta Lačíková.

Studenti magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století musí odevzdat diplomovou práci  do 18. prosince 2017, pokud chtějí obhajovat v lednu 2018. Mají povinnost vložit práci do systému InSIS a odevzdávárny. Poté ji  odevzdat  ve dvou výtiscích paní M. Lačíkové v čase  9:00 – 11:00 hodin a 12:00 – 14:00 hodin.  Vedení katedry přidělí pracím oponenty. Bližší informace poskytne sekretářka katedry Markéta Lačíková.

Obhajoby diplomových prací magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století se budou konat dne 31.ledna 2018, v 9:30, v SB238 na Žižkově.

Na konkrétní termíny je nutné se přihlásit v systému InSIS.