KHD vypsala termíny SZzk a obhajob DP na červen 2019

Nejbližší státní zkouška z hlavní specializace Hospodářské a politické dějiny 20. století (HD101) se bude konat dne 14.června  2019, od 9:00, v NB345 (Žižkov).

Nejbližší státní zkouška z vedlejší specializace Dějiny mezinárodních vztahů (5HD3) se bude  konat dne 19.června 2019, od 9:00, v NB345 (Žižkov) a státní zkouška z vedlejší specializace Novodobé hospodářské dějiny (5HD) se bude  konat dne 19.června 2019, od 9:00, v NB345 (Žižkov).

Ke každé státní zkoušce je nutné s sebou přinést potvrzení o splnění studijních povinností.

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám naleznete na webových stránkách KHD NF (v sekci Státní zkoušky).

Studenti a studentky magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století musí odevzdat diplomovou práci  do 10. května 2019pokud chtějí obhajovat v červnu 2019. Mají povinnost vložit práci do systému InSIS a odevzdávárny. Poté ji  odevzdat  ve dvou výtiscích paní M. Lačíkové v čase  9:00 – 11:00 hodin a 12:00 – 14:00 hodin.  Vedení katedry přidělí pracím oponenty. Bližší informace poskytne sekretářka katedry Markéta Lačíková.

Nejbližší obhajoby diplomových prací magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století se budou konat dne 20.června 2019, od 10:00, v SB330 (Žižkov).

Na konkrétní termíny je nutné se přihlásit v systému InSIS.