Harmonogram výuky a zkouškového období v letním semestru zůstává zachován

Dle informací ministra školství, mládeže a tělovýchovy nebude možno nejméně do poloviny května 2020 realizovat v prostorách VŠE prezenční výuku. Vedení VŠE spolu s děkany všech šesti fakult vyhodnotilo mimořádnou situaci související se zákazem osobní přítomnosti studentů na VŠE a konstatovalo, že fakulty VŠE realizují v maximálně možné míře různé formy náhradní distanční výuky. Rektorka VŠE proto rozhodla následovně:

  1. Období výuky a zkouškové období se nemění, letní semestr bude probíhat podle původního harmonogramu. Období výuky končí 15. května 2020 a zkouškové období trvá od 18. května do 26. června 2020.
  2. Státní závěrečné zkoušky na bakalářském, magisterském i doktorském studiu, včetně obhajob závěrečných prací, mohou probíhat od 2. dubna 2020 při dodržení podmínek současného shromáždění pouze nezbytného počtu osob. Studenti se dostaví do školy ve stanovený čas zkoušky a po jejím absolvování prostory VŠE neprodleně opustí. Ochranka bude mít k dispozici seznamy studentů, kterým bude v daný den vstup do školy umožněn.
  3. Vzhledem k současným mimořádným opatřením Vlády ČR a v zájmu zamezení nebezpečí zanesení nákazy koronavirem na koleje VŠE je stále žádoucí, aby se nyní studenti na koleje nevraceli.

Studentům ubytovaným na kolejích bude umožněno na základě Příkazu ředitele SÚZ VŠE v Praze č. 12/2020 (toto opatření se týkají pouze ubytovaných, kteří mají smlouvu s měsíční výpovědní lhůtou) ponechat své věci na pokojích/buňkách a bude jim účtováno kolejné pouze ve výši 20 % řádného kolejného. Požadavek je nutné zaslat e-mailem na adresu ubytovani@vse.cz do 31. 3. 2020. Rektorka se rozhodla podpořit zodpovědné chování studentů a těm, kteří se ještě nevrátí na koleje (a budou postupovat podle Příkazu ředitele SÚZ VŠE v Praze č. 12/2020 bod A písm. c), udělí jednorázové stipendium ve výši 20 % z řádného měsíčního kolejného. Stipendium bude těmto studentům vyplaceno v dubnu převodem na jejich účet. Případné dotazy k ubytování na kolejích směřujte prosím na SÚZ. Kontakt: ubytovani@vse.cz