„Československo a Česká republika 1918-2018. Ohlédnutí a vize do budoucna“, diskuzní panel KHD, dne 4.12.2018

Katedra hospodářských dějin NF pořádá dne 4. prosince 2018, od 18,00, v 350 NB (NF, 3. p.) diskusní panel pod názvem „Československo a Česká republika 1918-2018. Ohlédnutí a vize do budoucna„. 

Akce se zúčastní doc. Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.  s příspěvkem o příčinách rozpadu Rakousko-Uherska a vzniku nástupnických států, prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. bude hovořit o mezinárodních souvislostech vzniku Československa a PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D. bude diskutovat o československé, resp. české státní suverenitě ve 20. století.

 

 

Jste srdečně zváni!