5HD450, 5HD396, 5HD291, 5HD280 nabídka předmětů KHD v aj v ZS2019/20

Katedra hospodářských dějin nabízí i v zimním semestru 2019/20 řadu tematicky zajímavých kurzů v anglickém jazyce.

5HD450 Chapters in the History of the Cold War (Ing. Zdenka Johnson, Ph.D.) informace v InSIS

5HD396 America from Independence to Financial Crisis: Special Topics in U.S. Economic History (Ing. Zdenka Johnson) informace v InSIS

5HD280 From Kafka to Havel: Introduction into the History and Culture of Czech Lands (Ing. Petr Chalupecký) informace v InSIS

Nově je do nabídky cizojazyčných předmětů zařazen  kurz 5HD291 European Integration: Historical Context and Current Developments (Ing. Jana Švejdová) informace v InSIS

Registrace na tyto předměty probíhají  od června do srpna 2019 v systému InSIS.