5HD320 Hospodářské a sociální dějiny střední Evropy ve 20. století mimosemstrální kurz (ZS2018/19)

Z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti kolegy Ing. Petra Chalupeckého proběhne kurz 5HD320 Hospodářské a sociální dějiny střední Evropy ve 20. století v zimním semestru 2018/2019 zcela mimořádně formou mimosemestrálního kurzu. Kurz se bude konat v prosinci 2018.

Informace o kurzu budou průběžně konkretizovány (webové stránky KHD, FB, InSIS).

V případě, že potřebujete tento povinný předmět v rámci vedlejší specializace Novodobé hospodářské dějiny v ZS2018/19 absolvovat (např. z důvodu přihlášení na státní závěrečnou zkoušku), kontaktujte prosím tajemnici katedry Ing. Kláru Fabiankovou, Ph.D. (email: klara.fabiankova@vse.cz, místnost číslo 345NB, tel. 224 095 503), a to nejpozději do 2. listopadu 2018.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.

  • Autor: Klára Fabianková
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: