6. týden

6. přednáška

Hospodářský vývoj USA ve 20. letech. Velká hospodářská krize v USA.

Klíčová slova k přednášce.

 

6. přednáška

Vývoj ekonomiky Německa v meziválečném období (1918-1932).

Klíčová slova k přednášce.

 

6. cvičení

Specifika řešení Velké hospodářské krize ve vybraných zemích.

Základní texty*

  • KIRKMAN, R., A Great Depression, in: Peabody Journal of Education, 1971, Vol. 48, No. 2, pp. 158–160. pdf
  • MURPHY, R., The Politicaly Incorrect Guide to the Gread Depression and the New Deal, Washington: Regnery Publishing, 2009. pdf
  • SMILEY, G., Nový pohled na velkou hospodářskou krizi: Přehodnocení jejích příčin a následků, Praha: Liberální institut, 2009, s. 128–157. pdf
  • TAJOVSKÝ, L. – KOŠŤÁKOVÁ, T., Americká ekonomika na prahu Velké hospodářské krize, in: Acta Oeconomica Pragensia, 2007, roč. 15, č. 7, s. 432–447. pdf
  • WOODS, T., Krach, Kapitola 5 – Velké mýty o Velké hospodářské krizi, Praha, 2010, s. 114–136. pdf

Doplňkové texty*

  • NOVOTNÝ, L., Velká Británie a konference v Locarnu 1925, in: Moderní dějiny, 2010, roč. 18, č. 2, s. 23–49.

 

* Texty jsou určeny výhradně ke studijním účelům.