4. týden

4. přednáška

Světová ekonomika a protekcionismus v 2. pol. 19. století. Dopady průmyslové revoluce na příkladu Velké Británie a Francie ke konci 19. století.

Klíčová slova k přednášce.

 

4. přednáška

Průběh průmyslové revoluce a podnikání ve sjednoceném Německu a carském Rusku.

Klíčová slova k přednášce.

 

4. cvičení

Charakteristické prvky hospodářského vývoje v poslední třetině 19. století.

Základní texty*

  • NIKODYM, L. Theoretical Aspects of Cartelization in Central Europe – An Introduction to Cartel Theory, in: Central European Papers, 2014, Vol. II, No. 1, pp. 25–37. pdf
  • RÁKOSNÍK, J. Cukr a bič kancléře Bismarcka, in: Historický obzor, 2004, V.–VI., s. 130–138. pdf
  • REIMAN, M., Zrod velmocí. Dějiny Sovětského svazu 1917-1945, (kap. Předrevoluční Rusko), Praha 2013, s. 17-27. pdf
  • RITTER, G. A., Motivy a hlavní charakteristiky legislativy sociálního pojištění v Německu 80. let 19. století, s. 38-56. pdf
  • WRIGHT, G., The Origins of American Industrial Success, 1879-1940, in: The American Economic Review, 1990, Vol. 80, No. 4 (Sep., 1990), pp. 651-668. pdf

Doplňkové texty*

  • FISHLOW, A., Lessons from the Past: Capital Markets During the 19th Century and the Interwar Period, in: International Organization, 1985, Vol. 39, No. 3 (Summer, 1985), pp. 383–439.
  • HELLEINER, E., Economic Nationalism as a Challenge to Economic Liberalism? Lessons from the 19th Century, in: International Studies Quarterly, 2002, Vol. 46, No. 3 (Sep., 2002), pp. 307–329.
  • KAELBLE, H., Social Stratification in Germany in the 19th and 20th Centuries: A Survey of Research since 1945, in: Journal of Social History, 1976, Vol. 10, No. 2, 10th Anniversary Issue: Social History Today and Tomorrow? (Winter, 1976), pp. 144–165.
  • KOCKA, J., The Study of Social Mobility and the Formation of the Working Class in the 19th Century, in: Le Mouvement social, 1980, No. 111, Georges Haupt parmi nous (Apr. – Jun., 1980), pp. 97–117.

 

* Texty jsou určené výhradně ke studijním účelům.