3. týden

3. přednáška

Revoluce v zemědělství, revoluce v průmyslu. Průmyslová revoluce vs. industrializace. Průběh průmyslové revoluce na příkladu Velké Británie. Nejvýznamnější technologické inovace.

Klíčová slova k přednášce.

 

3. přednáška

Průběh průmyslové revoluce v USA (válka o nezávislost, občanská válka, nástup USA ke konci 19. století, význam podnikání).

Klíčová slova k přednášce.

 

3. cvičení

Sociálně ekonomické dopady průmyslové revoluce.

Základní texty*

  • GAMBLE, R., Rethinking Lincoln, in: DENSON, J.V., The Costs of War: America’s Pyrrhic Victories, New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers, 1999, pp. 135–144. pdf
  • HUSTON, J. L., Property Rights in Slavery and the Coming of the Civil War, in: The Journal of Southern History, 1999, No. 2, pp. 249-286. pdf
  • JONES, E. L., Environment, Agriculture, and Industrialization in Europe, in: Agricultural History, 1977, Vol. 51, No. 3 (Jul., 1977), pp. 491-502. pdf
  • LYNCH, J. V., The Limits of Revolutionary Radicalism: Tom Paine and Slavery, in: The Pennsylvania Magazine of History and Biography, 1999, Vol. CXXIII, No. 3 (July, 1999), pp. 177–199. pdf
  • SOUKUP, J. Synové svobody a Zákon o kolkovném (1765–1766), in: Historický obzor, 2006, VII.–VIII., s. 160–172. pdf

Doplňkové texty*

  • TEMIN, P., Two Views of the British Industrial Revolution, in: The Journal of Economic History, 1997, Vol. 57, No. 1 (Mar., 1997), pp. 63-82.

 

* Texty jsou určené výhradně ke studijním účelům.