13. týden

13. přednáška

Vývoj hospodářství Československa (1945-1989).

Klíčová slova k přednášce.

 

13. přednáška

Porovnání transformačního procesu ekonomik Československa, sjednoceného Německa a Ruska.

Klíčová slova k přednášce.

 

13. cvičení

Srovnání pokusů o reformy/transformace socialistického hospodářství ve vybraných zemích.

Základní texty*

  • ANDERSON, G. M., BOETTKE, P. J., Perestroika and Public Choice: The Economics of Aucocratic Succession in a Rent-Seeking Society, in: Public Choice (1986-1998), 1993, Vol. 75, No. 2, pp. 101-118. pdf
  • JEŽEK, T., Zrození ze zkumavky: svědectví o české privatizaci 1990 -1997, Kapitola 2 – Rizika privatizace aneb procházka údolím smrti, Praha: Prostor, 2007, s. 42-59. pdf
  • LOUŽEK, M., Nazrál čas k vyváženému hodnocení české privatizace?, in: LOUŽEK,M. (ed.), Patnáct let od obnovení kapitalismu v naší zemi, Sborník textů č. 47/2006, Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2006, s. 117-140. pdf
  • MLČOCH, L., Deset lekcí z deseti let české transformace, in: Finance a úvěr, 2001, roč. 51, č. 4, s. 193-205. pdf
  • MYANT, M., Economic Transformation in the Czech Republic: A Qualified Success, in: Europe-Asia Studies, 2007, Vol. 59, No. 3 (May, 2007), pp. 431-450. pdf
  • SOJKA, M., Alternativní scénáře transformační strategie československé ekonomiky na počátku 90. let a jejich teoretická východiska, Working Paper UK FSV–IES, 2002, č. 21, 14 s. pdf
  • STARK, D., Path Dependance and Privatization Strategies in East Central Europe, in: East Europe Politics and Societies, 1992, Vol. 6, No. 1 (Winter 1992), pp. 17- 55. pdf

 

* Texty jsou určené výhradně ke studijním účelům.