Ing. Lukáš Nikodym

Email: xnikl03@vse.cz

Telefon: 224 095 503

Kancelář: 345NB, JM176

Specializuje se především na výzkum ekonomického myšlení v první polovině 20. století ve střední Evropě. Dále se zabývá institucionální ekonomií a využití teorie ve výzkumu hospodářských dějin.

Od roku 2014 je studentem doktorského studia na Katedře hospodářských dějin na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze. Hlavním výzkumným tématem disertační práce je tzv. spor o metodu a jeho význam pro české ekonomické myšlení.

V roce 2016 absolvoval výzkumný pobyt na Universität Wien.

Pedagogicky působí na Katedře hospodářských dějin a v minulosti vyučoval i na Katedře institucionální ekonomie. Je autorem či spoluautorem několika odborných publikací v domácích i zahraničních periodikách, několika příspěvků v kolektivních monografiích, sbornících a také jedné monografie. Pravidelně se účastní též grantových projektů realizovaných na Katedře hospodářských dějin.

Výuka na Národohospodářské fakultě (výběr)

5HD200 Hospodářské dějiny

5IE201 Institucionální ekonomie

Účast na konferencích, sympoziích a kolokviích

Prague Conference on Political Economy (CEVRO Institut, Praha, 13. – 14. 4. 2018): Some notes on Emil Kauder’s interpretation of Carl Menger

Austrian Economics Meeting Europe (DANUBE Institute, Budapest, 27. – 29. 4. 2018): Theoretical basis of Czechoslovak nationalism in the era of “building of the state” (1918 – 1929).

Austrian Economics Meeting Europe (Kraków, Institute of American Studies and Polish Diaspora of the Jagiellonian University, April 21 – 23): The Roots of German Collectivism: Implications for Methodenstreit.

Austrian Østrigsk Økonomi (Aalborg, Aalborg University, Denmark, April 25, 2017), Carl Menger: The Neo-Austrian Interpretation (Pedagogical cooperation)

Austrian Economics Meeting Europe (CEVRO Institute, April 20 – 22 2016, Prague): Essentialist Positions in the Austrian School: Some Critical Remarks.

Prague Conference on Political Economy (CEVRO Institute, 22 – 23 2016, Prague): The Mistaken Doctrine of Common Law: A Critique.

Austrian Economics Meeting Europe (Institut für Wertewirtschaft, April 10 – 12 2015, Vienna): Interwar Czechoslovakia: A Property Rights Perspective.

Prague Conference on Political Economy (CEVRO Institute, April 17-19 2015, Prague): Interwar Czechoslovakia: A Property Rights Perspective.

Výsledky ekonomického výzkumu: Konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní Praha. (VSFS, December 10 2014, Prague): Role neformálních institucí v procesu ekonomické transformace (The Role of Informal Institutions in the Process of Economic Transformation).

Účast na řešení grantů

IGA VŠE        Mezinárodní hospodářské vztahy zemí střední Evropy v první polovině dvacátého století

IGA VŠE        Role státu v krizových obdobích v první polovině 20. století

IRS VŠE         Inovace didaktických pomůcek k předmětu Hospodářské dějiny 5HD200

IGA VŠE        Hospodářská teorie a praxe nacionálního socialismu v Německu, garant

IGA VŠE        Hospodářský a politický vývoj USA a jeho vliv na vývoj světové ekonomiky

IGA VŠE         Ekonomická teorie v hospodářsko-politické praxi

IGA VŠE   Problémy makroekonomického plánování v letech 1945–1965 pohledem současných výzkumných metod

hospodářských dějin

Přehled publikační činnosti

BRHELOVÁ, Jana, NIKODYM, Lukáš, NIKODYM, Tomáš. Ekonomické rozhodnutí, nebo politická nutnost? Ekonomické aspekty znárodnění ve Velké Británii v letech 1945–1951. Dvacáté století – The Twentieth Century. 2015, roč. 7, č. 1, s. 93–108. ISSN 1803-750X. (příspěvek v recenzovaném domácím časopisu, RVVI)

NIKODYM, Lukáš, Československo na cestě za prosperitou: Vlastnická práva v období budování státu, in: FABIANKOVÁ, K. et al., Role státu v krizových obdobích v první polovině 20. století, Praha 2015, s. 12–26, s. 168. ISBN 978-80-86781-29-7. (příspěvek v domácí recenzované kolektivní monografii)

NIKODYM, Lukáš, Problém nacionalismu a vznik mezinárodních kartelů: důsledek nebo řešení?, in: CHALUPECKÝ, P. aj. (ed.), Mezinárodní hospodářské vztahy zemí střední Evropy v první polovině 20. století, Praha, 2015, 160 s., s. 46–53. ISBN 978-80-86781-25-9. (příspěvek v domácí recenzované kolektivní monografii)

NIKODYM, Lukáš, Theoretical Aspects of Cartelization in Central Europe – An Introduction to Cartel Theory. Central European Papers. 2014. sv. 2, č. 1, s. 25–38. ISSN 2336-3312. (příspěvek v domácím recenzovaném časopisu)

NIKODYM, Lukáš, NIKODYM, Tomáš, Z knihovničky utopického socialismu. Praha: Ludwig von Mises Institut, 2014. 90 s. ISBN 978-80-87733-17-2. (knižní monografie)

NIKODYM, Lukáš, Role neformálních institucí v procesu ekonomické transformace, In: HELÍSEK, M. (ed.). Výsledky ekonomického výzkumu: Sborník příspěvků z konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní Praha. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s, 2014, 14 s. ISBN 978-80-7408-107-1. (příspěvek ve sborníku z domácí konference)

NIKODYM, Lukáš, NIKODYM, Tomáš, PUŠOVÁ, Tereza, The Mistaken Doctrine of Common Law: A Critique. THE DANUBE: Law and Economics Review, Vol. 7, 2016, No. 3, s. 173–181. ISSN 1804-6746. (příspěvek v zahraničním časopisu, SCOPUS)

BRHELOVÁ, Jana, NIKODYM, Lukáš, NIKODYM, Tomáš, J. G. Hulsmann a alternativní přístup k řecké dluhové krizi. Socioekonomické a humanitní studie, 2016. Vol. 6, No. 2 (2016), s. 40–51. ISSN 1804-6797, ISSN 1804-6800.(příspěvek v recenzovaném domácím časopisu, ERIH)

BRHELOVÁ, Jana, NIKODYM, Tomáš, NIKODYM, Lukáš, Antonín Basch and the Economic Nature of WWII: a Liberal Approach. History of Economic Ideas, Vol. XXIV, No. 2, 2016, pp. 141–164. ISSN 1122-8792. (příspěvek v zahraničním časopisu s impakt faktorem)

NIKODYM, Tomáš, NIKODYM, Lukáš, TAJOVSKÝ, Ladislav, Vnímání politiky USA ve vybraných středoevropských státech v době Velké hospodářské krize, in: TAJOVSKÝ, L. a kol. Hospodářský a politický vývoj USA a jeho vliv na vývoj světové ekonomiky, České Budějovice: Kopp 2016, ISBN 978-80-7232-482-8, s. 11–32. (příspěvek v domácí recenzované monografii)

NIKODYM, Tomáš, NIKODYM, Lukáš, TAJOVSKÝ, Ladislav, Ekonomická teorie třicátých let v poslední krizi, in: TAJOVSKÝ, L. a kol. Hospodářský a politický vývoj USA a jeho vliv na vývoj světové ekonomiky, České Budějovice: Kopp 2016, ISBN 978-80-7232-482-8, s. 111–128. (příspěvek v domácí recenzované monografii)

NIKODYM, Tomáš, NIKODYM, Lukáš. Nazism and the concept of economic democracy. Studium [online]. 2017, roč. X, č. 1, s. 129–144. ISSN 2248-2164. Dostupné z: http://www.studium.ugal.ro/ARTICOLE_STUDIUM/ARTICOLE_STUDIUM10/1009_NIKODYM.pdf. (příspěvek v zahraničním rcenzovaném časopisu, ERIH)

  • Autor: Klára Fabianková
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: