Elektronický portál k výuce předmětu 5HD200 Hospodářské dějiny

Elektronický portál vznikl v rámci projektu Interní rozvojové soutěže s názvem Inovace didaktických pomůcek k předmětu Hospodářské dějiny 5HD200“ č. 14/2015. Na řešení projektu se podíleli pracovníci a doktorandi Katedry hospodářských dějin Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Je určen primárně pro studijní a výukové účely v rámci předmětu Hospodářské dějiny (5HD200). Může však sloužit i studentům jiných předmětů Katedry hospodářských dějin a zájemcům o tento vědecký obor.