Seznam studentů doktorského programu Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století

Jméno a příjmení

E-mail

Ročník studia

Téma disertační práce

Školitel

Forma studia

Ing. Jitka Hanusová

 jitka.hanusova@vse.cz

1

Reformy Národní zdravotní služby za vlády za vlády Margaret Thatcherové

 prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

prezenční

Ing. Jan Křivánek

jan.krivanek@vse.cz

1

Analýza hospodářských a sociálních politik v oblasti bydlení na území České republiky od nástupu normalizace do vstupu do Evropské unie (1969 až 2005) – Bydlení v područí ekonomického myšlení

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

prezenční

  • Autor: Zdenka Johnson
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: