Seznam studentů doktorského programu Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století

Jméno a příjmení

Téma disertační práce

Školitel

 

Ing. Ondřej Babka

Nacifikace německého hospodářství, její dopad na československo-německé hospodářské vztahy ve třicátých letech 20. století a reflexe těchto proměn v ČSR

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

 

Ing. Matyáš Baloun

Hospodářské souvislosti odklonu od uhelné a jaderné energetiky ve střední Evropě mezi lety 1990-2023

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

 

Ing. Adam Dittrich

Apriorism in Czech economics and its influence on Czech economic history

doc. PhDr. Ján Pavlík

Ing. Jitka Hanusová

Reformy Národní zdravotní služby za vlády za vlády Margaret Thatcherové

 prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

Ing. František Holík

Chinese foreign direct investments after joining the WTO

prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.

Ing. Petr Chalupecký

Od reformy k reformě: měnová politika Českolovenska v letech 1945-1953

prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.

Mgr. Jiří Rytina

doc. PhDr. Ján Pavlík

Ing. Karin Slaninová

Analýza vybraných faktorů produktivity práce v období Protektorátu Čechy a Morava a třetí republiky (1939-1948)

doc. Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.

Mgr. Petr Štěrba

Podnikatelské aktivity československé a české emigrace v Severní Americe po roce 1968

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

Ing. Pavlína Zamrazilová

Francouzské investice do ekonomiky meziválečného Československa v letech 1918-1938

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

  • Autor: Tereza Burianová
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: