Seznam studentů doktorského programu Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století

Jméno a příjmení

E-mail

Ročník studia

Téma disertační práce

Školitel

Forma studia

 

Ing. Ondřej Babka

xbabo03@vse.cz

1

Nacifikace německého hospodářství, její dopad na československo-německé hospodářské vztahy ve třicátých letech 20. století a reflexe těchto proměn v ČSR

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

prezenční

 

Ing. Matyáš Baloun

xbalm35@vse.cz

1

Hospodářské souvislosti odklonu od uhelné a jaderné energetiky ve střední Evropě mezi lety 1990-2023

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

prezenční

 

Ing. Adam Dittrich

dita01@vse.cz

1

Apriorism in Czech economics and its influence on Czech economic history

doc. PhDr. Ján Pavlík

prezenční

Ing. Jitka Hanusová

 jitka.hanusova@vse.cz

2

Reformy Národní zdravotní služby za vlády za vlády Margaret Thatcherové

 prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

prezenční

Ing. František Holík

xholf00@vse.cz

1

Chinese foreign direct investments after joining the WTO

prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.

prezenční

Ing. Petr Chalupecký

petr.chalupecky@vse.cz

1

Od reformy k reformě: měnová politika Českolovenska v letech 1945-1953

prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.

prezenční

Ing. Jan Křivánek

jan.krivanek@vse.cz

2

Analýza hospodářských a sociálních politik v oblasti bydlení na území České republiky od nástupu normalizace do vstupu do Evropské unie (1969 až 2005) – Bydlení v područí ekonomického myšlení

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

prezenční

Ing. Karin Slaninová

slak02@vse.cz

1

Analýza vybraných faktorů produktivity práce v období Protektorátu Čechy a Morava a třetí republiky (1939-1948)

doc. Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.

prezenční

Mgr. Petr Štěrba

step02@vse.cz

1

Podnikatelské aktivity československé a české emigrace v Severní Americe po roce 1968

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

prezenční

Ing. Pavlína Zamrazilová

zamp01@vse.cz

1

Francouzské investice do ekonomiky meziválečného Československa v letech 1918-1938

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

prezenční

  • Autor: Tereza Burianová
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: