Workshop KHD na téma „Význam a role exportu Škodových závodů v meziválečném období na příkladu dodávek na vybrané cílové trhy″, dne 6.12. 2019

Katedra hospodářských dějin NF pořádá v pátek dne 6. prosince  2019  od 11:00  v místnosti NB 350 (NF, 3. p., Žižkov) odborný  workshop realizovaný v rámci interního grantového projektu pod názvem „Význam a role exportu Škodových závodů v meziválečném období na příkladu dodávek na vybrané cílové trhy“.

 

plakát s programem

 

Jste srdečně zváni!