8. týden

8. přednáška

Druhá světová válka. Válečná ekonomika nacistického Německa. Hospodářské využívání Německem obsazených území na příkladu Protektorátu Čechy a Morava.

Klíčová slova k přednášce.

 

8. přednáška

Německo-sovětské vztahy mezi lety 1939-41. Hospodářské souvislosti porážky Německa ve druhé světové válce.

Klíčová slova k přednášce.

 

8. cvičení

Socioekonomické souvislosti válečné ekonomiky ve vybraných zemích.

Základní texty*

  • BATES, S., The Price System and the War Economy, in: The Canadian Journal of Economics and Political Science, 1941, Vol. 7, No. 3, pp. 324–337. pdf
  • HIGGS, R., Crisis and Leviathan: Critical Episodes in the Growth of American Government, New York: Oxford University Press, 1987, pp. 237–257. pdf
  • HIGGS, R., Wartime Prosperity? A Reassessment of the U.S. Economy in the 1940s, in: The Journal of Economic History, 1992, Vol. 52, No. 1, pp. 41–60. pdf
  • NÁLEVKA, V., Každodenní život v protektorátu Čechy a Morava, in: NÁLEVKA, V. (ed.), Nacistická okupace. Sedmdesát let poté. Sborník textů. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2009, s. 17-23. pdf
  • TURVEY, R., Inflation as a Tax in World War II, in: Journal of Political Economy, 1961, Vol. 69, No. 1, pp. 70–73. pdf

Doplňkové texty*

  • WANER, J., Rooseveltův pohled na svět a spojenecká koalice, in: Historický obzor, 1995, V.-VI., s. 98–103.

 

* Texty jsou určeny výhradně ke studijním účelům.