2. týden

2. přednáška

Vznik a postupný růst významu manufaktur, jejich typologie. Význam peněz ve středověké a novověké ekonomice. Merkantilismus. Protoindustrializace.

Klíčová slova k přednášce.

 

2. přednáška

Ekonomický vývoj Francie a Pruska v době nástupu kapitalismu. Fyziokratismus. Kameralismus.

Klíčová slova k přednášce.

 

2. cvičení

Praktické uplatňování merkantilismu v hospodářské politice vybraných zemí.

Základní texty*

  • HUMMEL, J. R., Monetary History of America to 1789: A Historiographical Essay, Journal of Libertarian Studies, 1978, Vol. 2, No. 4, pp. 373–385. pdf
  • CHARBIT, Y. – VIRMANI, A., The Political Failure of an Economic Theory: Physiocracy, in: Population (English Edition, 2002-), 2002, Vol. 57, No. 6 (Nov. – Dec., 2002), pp. 855-883. pdf
  • KEYNES, J. M., The General Theory of Employment, Interest, and Money, Chapter 23, Notes on Mercantilism, The Usury Law, Stamped Money and Theories of Under-Consumption, pp. 208–234. pdf
  • MINARD, P., Colbertism Continued? The Inspectorate of Manufactures and Strategies of Exchange in Eighteenth-Century France, in: French Historical Studies, 2000, Vol. 23, No. 3, pp. 477-496. pdf
  • ROTHBARD, M. N., Ekonomické myšlení před Adamem Smithem: Dějiny ekonomického myšlení pohledem rakouské školy, Kapitola 7.3 Merkantilismus a colbertismus ve Francii. pdf

 

* Texty jsou určeny výhradně ke studijním účelům.