12. týden

12. přednáška

Vývoj japonského hospodářství v 2. polovině 20. století.

Klíčová slova k přednášce.

 

12. přednáška

Čínská ekonomika v 2. polovině 20. století (důraz na protržní reformy).

Klíčová slova k přednášce.

 

12. cvičení

Specifika fungování vybraných asijských ekonomik.

Základní texty*

  • CHEN, A., Capitalist Development, Entrepreneurial Class, and Democratization in China, in: Political Science Quarterly, 2002, Vol. 117, No. 3 (Autumn, 2002), pp. 401-422. pdf
  • FÜRST, R., Česko-čínské vztahy po roce 1989, Kapitola 3.1 – Ekonomické reformy v ČLR a otevírání se světu, Praha: Karolinum, 2010, s. 70-79. pdf
  • HECKMAN, J., China’s Investment in Human Capital, in: Economic Development and Cultural Change, 2003, Vol. 51, No. 4 (July, 2003), pp. 795-804. pdf
  • KRUGMAN, P., Návrat ekonomické krize, Kapitola 3 – Japonská past, Praha: Vyšehrad, 2009, s. 54-71. pdf
  • SKŘIVAN, A. ml., Japonsko v období okupace (1945-1952), in: Historický obzor, 2007, č. III. – IV., s. 73-84. pdf

Doplňkové texty*

  • FAN, C. C., Of Belts and Ladders: State Policy and Uneven Regional Development in Post- Mao China, in: Annals of the Association of American Geographers, 1995, Vol. 85, No. 3 (Sep., 1995), pp. 421-449.
  • ŽÍDEK, L., Hospodářský vývoj Číny (1949-2005), in: Národohospodářský obzor, 2006, č. 2, s. 72-90.

 

* Texty jsou určené výhradně ke studijním účelům.