6.6.2018 - 25.6.2018 - Knihovna KHD je uzavřena

Hledat
Pokročilé hledání
Změna strukturální tabulky navazujícího magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století na KHD platná od ZS2015/2016

Související stránky

KHD NF zařadila mezi povinné předměty (hP) hlavní specializace navazujícího magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století předmět 5HD347  Dějiny Velké Británie po roce 1945 (2/0, 3 ECTS), který nahrazuje s platností od ZS2015/2016 předmět 5EN455 International Trade: Theory and Policy (2/0, 3 ECTS). Studenti, kteří nemají do června 2015 úspěšně absolvovaný předmět 5EN455, mají povinnost vystudovat od  následujícího semestru (ZS2015/16) předmět 5HD347.

Bližší informace naleznete:

http://nf.vse.cz/zmena-strukturnich-tabulek/

nebo

http://khd.vse.cz/specializace/hlavni-specializace/

Zároveň platí pravidla stanovená v Bílé knize NF (blíže kapitola 2.6.2. Uznávání předmětů). Již absolvovaný předmět je nahrazován jiným předmětem v požadovaném rozsahu a počtu kreditů v rámci výše uvedených volitelných předmětů. Student podá příslušnou žádost.