1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Hledat
Pokročilé hledání
Vliv politických systémů na vývoj středoevropských ekonomik po roce 1945

Související stránky

SZOBI, Pavel, aj. Vliv politických systémů na vývoj středoevropských ekonomik po roce 1945. Davle : SETOUTBOOKS.CZ, 2014. 235 s. ISBN 978-80-86277-78-3. (Další autoři: BROŽEK, Jan, FABIANKOVÁ, Klára, HABĚTÍNKOVÁ, Barbora, JOHNSON, Zdenka, LAD, Richard, MACHŮ, Kateřina, PETRÁK, Aleš, TAJOVSKÝ, Ladislav).

Publikace vznikla v rámci projektu IGS č. 11/2013. Monografie sdružuje témata politických, sociálních a hospodářských dějin jako samostatných oborů, přičemž se metodologicky opírá o tradicionalistické pojetí hospodářských dějin. S matematickými modely, zasazováním ekonomických teorií do historické reality, či evoluční ekonomií a institucionální ekonomií pracuje minimálně. V tomto směru monografie pouze okrajově využívá tzv. nové hospodářské dějiny a opírá se zejména o induktivní, deduktivní, historicko-kritickou, historicko-pojmovou, komparativní metodu, metodu narativního popisu a kvantitativní metody.

Vliv politickych systemu