1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Hospodářský a politický vývoj USA a jeho vliv na vývoj světové ekonomiky

Související stránky

TAJOVSKÝ, Ladislav a kol. , Hospodářský a politický vývoj USA a jeho vliv na vývoj světové ekonomiky, Praha, 2016.
Spojené státy americké jsou zemí, která jednoznačně dominovala 20. století, z mnoha úhlů pohledu. Země, která se ve století předcházejícím teprve formovala, ale která hned v tom následujícím udávala tón v mnoha směrech rozvoje globální společnosti. 20. století zkrátka patřilo Americe, ať to znamenalo cokoliv a ať toto konstatování mělo a má pozitivní či negativní náboj. Tato kniha se dívá na mnohé rozměry této dominance, a to různými pohledy z obou stran Atlantiku a z různých časových rovin.