Vyučované předměty a materiály k výuce

 

  • Materiály k výuce

 

Materiály na InSIS – materiály k předmětům v dokumentovém serveru ISIS.

 

2015 projekt IRS

Elektronický portál k výuce předmětu 5HD200 Hospodářské dějiny

 

2010 projekt OPPA

Výběrová bibliografie k hospodářským a sociálním dějinám 20. století – skripta (HTML, e-book) jsou určena pro seznámení se s bibliografickými pravidly a především pro usnadnění bibliografických rešerší, s nimiž začínají všichni badatelé (studenti, diplomanti, doktorandi, vědci) při sestavování seznamu odborné literatury i článků potřebných pro řešení vytýčených úkolů.

Výběrová bibliografie hospodářských a sociálních dějin – doplňující materiál ke skriptům STELLNER, František a kol., Hospodářské dějiny (16.-20. století), Praha, skripta NF VŠE 2006

Čítanka textů k hospodářským a sociálním dějinám – doplňující materiál ke skriptům STELLNER, František a kol., Hospodářské dějiny (16.-20. století), Praha, skripta NF VŠE 2006

 

2009 projekt FRVŠ

Antologie textů k hospodářským dějinám (*.pdf), aktualizace 09/2009, sestavili: Klára Fabianková, Petr Chalupecký a Zdenka Jeřábková, Soubor textů a materiálů vznikl v rámci projektu Fondu rozvoje vysokých škol č. 1492/2009: Inovace výuky předmětu Hospodářské dějiny.