Výsledky vyhledávání

Zobrazuji 14528 výsledků
https://khd.vse.cz/aktuality/khd-zverejnila-terminy-szzk-odevzdani-a-obhajob-bp-a-dp-v-zari-2018/
Nejbližší státní zkouška z hlavní specializace Hospodářské a politické dějiny 20. století (HD101) se bude konat dne 12. září 2018, od 9:00, v NB345 (na Žižkově). Nejbližší stát...

Podle solp00, dne 08/17/2018

https://khd.vse.cz/hospodarska-politika-usa-mezi-svetovymi-valkami-1918-1938/
TAJOVSKÝ, Ladislav. Hospodářská politika USA mezi světovými válkami 1918-1938. 1. vyd. České Budějovice : KOPP, 2014. 207 s. ISBN 978-807232-472-9....

Podle solp00, dne 08/17/2018

https://khd.vse.cz/aktuality/workshop-khd-na-tema-vyznam-zbrojni-vyroby-a-zbrojeni-pro-ekonomiky-vybranych-stredoevropskych-zemi-ve-30-letech-20-stoleti-dne-2-11-2018/
KHD NF pořádá v pátek dne 2. listopadu  2018  od 13:00 v místnosti NB350 odborný vědecký workshop realizovaný v rámci interního grantového projektu pod názvem “Význam zbrojní výrob...

Podle Klára Fabianková, dne 10/23/2018

https://khd.vse.cz/aktuality/planovana-preprezentace-knihy-a-vernisaz-vystavy-vysoka-skola-ekonomicka-a-rok-1968-se-bude-konat-az-27-11-2018/
Z důvodu evakuace budov VŠE v Praze dnes 26.11. 2018 bohužel neproběhne plánovaná prezentace knihy a vernisáž výstavy "Vysoká škola ekonomická a rok 1968". Krátké seznáme...

Podle Klára Fabianková, dne 11/26/2018

https://khd.vse.cz/aktuality/katedra-hospodarskych-dejin-preje-vsem-kolegum-a-studentum-prijemne-proziti-vanocnich-svatku-a-uspesny-rok-2019/
...

Podle Klára Fabianková, dne 12/18/2018

https://khd.vse.cz/dejiny-vse-v-praze-i-cesta-ke-vzniku-vse-v-praze-historie-vyssiho-ekonomickeho-skolstvi-v-ceskych-zemich-v-situacnim-kontextu-ve-vybranych-statech-stredni-evropy/
SKŘIVAN, Aleš ml., TÓTH Andrej (eds.), Dějiny VŠE v Praze I. CESTA KE VZNIKU VŠE V PRAZE. Historie vyššího ekonomického školství v českých zemích v situačním kontextu ve vybraných s...

Podle solp00, dne 08/17/2018

https://khd.vse.cz/analyza-hospodarsko-politickych-vztahu-nemecka-a-sovetskeho-svazu-v-letech-1939-1941/
FABIANKOVÁ Klára. Analýza hospodářsko-politických vztahů Německa a Sovětského svazu v letech 1939-1941, Praha: Oeconomica, 2017, 164 s., ISBN 978-80-245-2223-4. Odborná kniha analyzuje n...

Podle solp00, dne 08/17/2018

https://khd.vse.cz/dejiny-vse-v-praze-ii-vse-v-praze-na-prelomu-50-a-60-let-v-kontextu-dejin-vysokoskolske-vyuky-ekonomickych-oboru-ve-stredni-evrope/
SKŘIVAN, Aleš ml., TÓTH, Andrej (eds.).  Dějiny VŠE v Praze II. VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let v kontextu dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě. 1. vyd...

Podle solp00, dne 08/17/2018

https://khd.vse.cz/cukrovarnicky-prumysl-jako-opomijeny-akter-mezinarodniho-obchodu-v-mezivalecnem-obdobi/
DRÁBEK, Jakub, TÓTH, Andrej, SKŘIVAN, Aleš. Cukrovarnický průmysl jako opomíjený aktér mezinárodního obchodu v meziválečném období. 1. vyd. České Budějovice : Nakladatelství Hal...

Podle solp00, dne 08/17/2018

https://khd.vse.cz/die-wirtschaftlichen-und-politischen-auswirkungen-der-meilensteine-1848-1968/
STELLNER, František u. a. Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Meilensteine 1848-1968. Praha : Oeconomica, 2010. ISBN 9788024516721. Kolektivní monografie je věnována tématu „...

Podle solp00, dne 08/17/2018

https://khd.vse.cz/ceskoslovensky-vyvoz-do-ciny-1918-1992/
SKŘIVAN, Aleš ml. Československý vývoz do Číny 1918-1992. Praha : Scriptorium, 2009. 485 s. ISBN 978-80-87271-12-4....

Podle solp00, dne 08/17/2018

https://khd.vse.cz/from-the-heart-of-europe-to-the-middle-kingdom-three-historical-eras-in-the-chinese-trade-of-czech-and-czechoslovak-companies/
SKŘIVAN, Aleš, From the Heart of Europe to the Middle Kingdom. Three Historical Eras in the „Chinese Trade” of Czech and Czechoslovak Companies, 1. vyd. Hamburg : DOBU Verlag, 2016. 408 s. ISBN...

Podle solp00, dne 08/17/2018

https://khd.vse.cz/elektronicky-portal-k-vyuce-predmetu-5hd200-hospodarske-dejiny/
Elektronický portál vznikl v rámci projektu Interní rozvojové soutěže s názvem „Inovace didaktických pomůcek k předmětu Hospodářské dějiny 5HD200“ č. 14/2015. Na řešení proje...

Podle solp00, dne 08/16/2018

https://khd.vse.cz/hospodarska-politika-spojenych-statu-americkych-a-nemecka-1933-1939/
JOHNSON Zdenka. Hospodářská politika Spojených států amerických a Německa 1933-1939. Praha : Oeconomica, 2017. 372 s. ISBN 978-80-245-2220-3. Odborná publikace představuje analýzu, zhodnoc...

Podle solp00, dne 08/17/2018

https://khd.vse.cz/hospodarske-a-socialni-dejiny-ceskoslovenska-1918-1992-1-a-2-dil/
PRŮCHA, Václav a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992, 2. díl, období 1945-1992. Brno : Doplněk, 2009. 600 s. ISBN 978-80-7239-228-5. PRŮCHA, Václav a kol....

Podle solp00, dne 08/17/2018

https://khd.vse.cz/hospodarsko-politicke-zamery-prvnich-ceskoslovenskych-vlad-na-pozadi-prijatych-bankovnich-zakonu-1918-1925/
VÁŇA, Daniel. Hospodářsko-politické záměry prvních československých vlád na pozadí přijatých bankovních zákonů (1918-1925) . 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2016. 127 s....

Podle solp00, dne 08/17/2018

https://khd.vse.cz/hospodarsky-a-politicky-vyvoj-usa-a-jeho-vliv-na-vyvoj-svetove-ekonomiky/
TAJOVSKÝ, Ladislav a kol. , Hospodářský a politický vývoj USA a jeho vliv na vývoj světové ekonomiky,Praha, 2016. Spojené státy americké jsou zemí, která jednoznačně dominovala 20....

Podle solp00, dne 08/17/2018

https://khd.vse.cz/hospodarske-dejiny-novoveku/
STELLNER, František a kol. Hospodářské dějiny novověku. Praha : Setoutbooks, 2012. ISBN 978-80-86277-73-8. Pozn.: Nedopatřením nebyl u kapitoly „K hospodářským problémům nankin...

Podle solp00, dne 08/17/2018

https://khd.vse.cz/hospodarske-dejiny-ceskoslovenska-1918-1992/
SOBĚHART, Radek a kol. Hospodářské dějiny Československa 1918-1992. Praha : Setoutbooks, 2012. 207 s. ISBN 9788086277769....

Podle solp00, dne 08/17/2018

https://khd.vse.cz/kapitel-aus-der-geschichte-des-sozialstaates/
STELLNER, František u. a. Kapitel aus der Geschichte des Sozialstaates. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2012. ISBN 978-3631637012....

Podle solp00, dne 08/17/2018

https://khd.vse.cz/postup-a-informace-k-psani-bakalarske-prace/
Studenti bakalářského studia zpracovávající bakalářskou práci vypracují v prvních týdnech semestru zadání práce ve spolupráci s vedoucím své bakalářské práce. Vedoucí práce,...

Podle solp00, dne 08/16/2018

https://khd.vse.cz/postup-a-informace-k-psani-diplomove-prace/
Studenti magisterského studia zpracovávající diplomovou práci vedenou členy KHD vypracují zadání diplomové práce ve spolupráci s vedoucím své diplomové práce. Vedoucí práce, vlož...

Podle solp00, dne 08/16/2018

https://khd.vse.cz/milan-hodza-a-stredni-evropa/
VÁŇA, Daniel. Milan Hodža a střední Evropa . 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2015. 73 s. ISBN 978-80-245-2120-6. DOI: 10.18267/pu.2015.van.2120.6. Publikace popisuje osobnostní, my...

Podle solp00, dne 08/17/2018

https://khd.vse.cz/mezinarodni-hospodarske-vztahy-zemi-stredni-evropy-v-prvni-polovine-dvacateho-stoleti/
CHALUPECKÝ, Petr a kol., Mezinárodní hospodářské vztahy zemí střední Evropy v první polovině dvacátého století, Praha: Agentura Pankrác s.r.o., 2015, 168 s. ISBN:978-80-86781-25-9. (Da...

Podle solp00, dne 08/17/2018

https://khd.vse.cz/multinationale-reiche-im-19-20-jahrhundert/
SZOBI, Pavel u. a. Multinationale Reiche im 19.-20. Jahrhundert. Prag : Setoutbooks, 2012. 159 s. ISBN 978-80-86277-74-5....

Podle solp00, dne 08/17/2018

https://khd.vse.cz/role-statu-v-krizovych-obdobich-v-prvni-polovine-20-stoleti/
FABIANKOVÁ, Klára, aj. Role státu v krizových obdobích v první polovině 20. století. 1. vyd. Praha : Agentura Pankrác, 2015. 168 s. ISBN 978-80-86781-29-7. (Další autoři: NIKODYM, Lukáš...

Podle solp00, dne 08/17/2018

https://khd.vse.cz/spojene-staty-na-ceste-k-marshallovu-planu/
TAJOVSKÝ, Ladislav. Spojené státy na cestě k Marshallovu plánu. České Budějovice : KOPP, 2013. 120 s. ISBN 978-80-7232-456-9....

Podle solp00, dne 08/17/2018

https://khd.vse.cz/rusko-a-stredni-evropa-v-18-stoleti/
STELLNER, František. Rusko a střední Evropa v 18. století, 2. díl. Praha : Setoutbooks, 2012. 271 s. ISBN 9788086277752....

Podle solp00, dne 08/17/2018

https://khd.vse.cz/aktuality/khd-zverejnila-terminy-szzk-a-obhajob-bp-a-dp-v-unoru-2019/
Nejbližší státní zkouška z hlavní specializace Hospodářské a politické dějiny 20. století (HD101) se bude konat dne 6. února 2019, v 9 hodin, v NB345 (na Žižkově). Nejbližší st...

Podle Klára Fabianková, dne 11/18/2018

https://khd.vse.cz/vliv-politickych-systemu-na-vyvoj-stredoevropskych-ekonomik-po-roce-1945/
SZOBI, Pavel, aj. Vliv politických systémů na vývoj středoevropských ekonomik po roce 1945. Davle : SETOUTBOOKS.CZ, 2014. 235 s. ISBN 978-80-86277-78-3. (Další autoři: BROŽEK, Jan, FABIANKO...

Podle solp00, dne 08/17/2018

https://khd.vse.cz/aktuality/uspech-khd-v-soutezi-esop-2018/
V konkurenci vynikajících prací, které se v akademickém roce 2017/2018 zúčastnily soutěže „ESOP - Excelentní Studentské Odborné Práce “, významně uspěl doktorand  Ing. Jan Hladí...

Podle Klára Fabianková, dne 11/13/2018

https://khd.vse.cz/aktuality/5hd320-hospodarske-a-socialni-dejiny-stredni-evropy-ve-20-stoleti-mimosemstralni-kurz-v-12-2018/
Katedra hospodářských dějin NF pořádá mimosemestrální kurz v českém jazyce  pod názvem Hospodářské a sociální dějiny střední Evropy ve 20. století (5HD320). Kurz odpřednáší I...

Podle Klára Fabianková, dne 11/09/2018

https://khd.vse.cz/zdvorily-nezajem-ekonomicke-a-politicke-zajmy-rakousko-uherska-na-dalnem-vychode-1900-1914/
SKŘIVAN, Aleš, SKŘIVAN, Aleš st., NOVOTNÝ, Lukáš, KOČVAR, Jan. Zdvořilý nezájem. Ekonomické a politické zájmy Rakousko-Uherska na Dálném východě 1900-1914. Praha : Agentura Pankrác...

Podle solp00, dne 08/17/2018

https://khd.vse.cz/aktuality/vyznamny-uspech-khd-v-soutezi-o-cenu-rektorky-vse-za-rok-2018/
V konkurenci vynikajících prací, které se v roce 2018 zúčastnily soutěže „Cena rektora VŠE za prestižní publikaci“, významně uspěla i  Ing. Zdenka Johnson, Ph.D. z Katedry hospodá...

Podle Klára Fabianková, dne 11/05/2018

https://khd.vse.cz/aktuality/5hd320-hospodarske-a-socialni-dejiny-stredni-evropy-ve-20-stoleti-mimosemstralni-kurz-zs2018-19/
Z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti kolegy Ing. Petra Chalupeckého proběhne kurz 5HD320 Hospodářské a sociální dějiny střední Evropy ve 20. století v zimním semestru 2018/2019 zce...

Podle Klára Fabianková, dne 09/03/2018

https://khd.vse.cz/aktuality/workshop-khd-na-tema-problemy-makroekonomickeho-planovani-v-1945-1965-pohledem-soucasnych-vyzkumnych-metod-hospodarskych-dejin-dne-1-10-2018/
KHD NF pořádá dne 1. října  2018  od 16:30 v místnosti RB 104 odborný vědecký workshop realizovaný v rámci interního grantového projektu č. 39/2018 pod názvem "Problémy makroekonomic...

Podle Klára Fabianková, dne 09/25/2018

https://khd.vse.cz/aktuality/provoz-knihovny-khd-v-zs2018-19/
Z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti Ing. Petra Chalupeckého  přebírá v ZS2018/2019 funkci knihovníka KHD NF Ing. Jakub Drábek (email: jakub.drabek@vse.cz, NB36).   Pokud byste cht...

Podle Klára Fabianková, dne 09/03/2018

https://khd.vse.cz/aktuality/5hd415-a-5hd312-docasna-zmena-ve-vypisovani-predmetu-khd-2/
KHD NF informuje, že předměty 5HD415 (Hospodářský vývoj USA po roce 1945) a 5HD312 (Hospodářské dějiny USA do roku 1945) nebudou zcela výjimečně v letním semestru 2017/2018 zařazeny v...

Podle Klára Fabianková, dne 01/02/2018

https://khd.vse.cz/aktuality/upozorneni-na-vypisovani-kurzu-khd-4/
KHD NF bude s největší pravděpodobností vypisovat povinné předměty hlavní a vedlejších specializací 5HD345, 5HD347, 5HD414, 5HD412, 5HD409, 5HD410, 5HD413, 5HD301, 5HD406 a 5HD408 pouze je...

Podle Klára Fabianková, dne 06/08/2017

https://khd.vse.cz/aktuality/5hd320-hospodarske-a-socialni-dejiny-stredni-evropy-ve-20-stoleti-mimosemstralni-kurz-zs201819/
Z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti kolegy Ing. Petra Chalupeckého proběhne kurz 5HD320 Hospodářské a sociální dějiny střední Evropy ve 20. století v zimním semestru 2018/2019 zce...

Podle Klára Fabianková, dne 09/03/2018

https://khd.vse.cz/aktuality/ing-petr-chalupecky-je-i-v-zs-2018-19-v-dlouhodobe-pracovni-neschopnosti/
Kolega Ing. Petr Chalupecký je od června 2018 z vážných zdravotních důvodů v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Od 6/2018 do 12/2018 jsou zrušeny jeho konzultační hodiny. V případě ř...

Podle Klára Fabianková, dne 09/03/2018

https://khd.vse.cz/aktuality/ing-petr-chalupecky-je-i-v-zs-201819-v-dlouhodobe-pracovni-neschopnosti/
Kolega Ing. Petr Chalupecký je od června 2018 z vážných zdravotních důvodů v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Od 6/2018 do 12/2018 jsou zrušeny jeho konzultační hodiny. V případě ř...

Podle Klára Fabianková, dne 09/03/2018

https://khd.vse.cz/aktuality/provoz-knihovny-khd-v-dobe-letnich-prazdnin-2/
Z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti Ing. Petra Chalupeckého (červen - srpen 2018) přebírá  v období letních měsíců funkci knihovníka KHD NF Ing. Jakub Drábek (email: jakub.drabek...

Podle Klára Fabianková, dne 06/25/2018

https://khd.vse.cz/aktuality/khd-vypisuje-v-zs-201718-vedlejsi-specializace-5hd-a-5mv/
Katedra hospodářských dějin NF vypisuje pro ZS2017/18 pro navazující magisterský program dvě vedlejší specializace v českém jazyce. 5HD Novodobé hospodářské dějiny v če...

Podle Klára Fabianková, dne 06/15/2017

https://khd.vse.cz/aktuality/provoz-knihovny-khd-v-zs201819/
Z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti Ing. Petra Chalupeckého  přebírá v ZS2018/2019 funkci knihovníka KHD NF Ing. Jakub Drábek (email: jakub.drabek@vse.cz, NB36)....

Podle Klára Fabianková, dne 09/03/2018

https://khd.vse.cz/aktuality/khd-zverejnila-terminy-szzk-odevzdani-a-obhajob-bp-a-dp-v-zari-2018-2/
Nejbližší státní zkouška z hlavní specializace Hospodářské a politické dějiny 20. století (HD101) se bude konat dne 12. září 2018, od 9:00, v NB345 (na Žižkově). Nejbližší stát...

Podle Klára Fabianková, dne 06/25/2018

https://khd.vse.cz/aktuality/khd-vypsala-terminy-obhajob-dp-a-szzk-z-hs-a-vs-v-62018/
Nejbližší státní zkouška z hlavní specializace Hospodářské a politické dějiny 20. století (HD101) se bude konat dne 18. června 2018, od 9:00, v NB345 (na Žižkově). Nejbližší stát...

Podle Klára Fabianková, dne 04/12/2018

https://khd.vse.cz/aktuality/5hd396-america-from-independence-to-financial-crisis-special-topics-in-u-s-economic-history-course-in-english-ss-2018/
The course 5HD396 America from Independence to Financial Crisis: Special Topics in U.S. Economic History is taught in English by Ing. Zdenka Johnson, Ph.D. with the following schedule May 28, 2018 –...

Podle Klára Fabianková, dne 02/27/2018

https://khd.vse.cz/aktuality/ing-petr-chalupecky-je-od-62018-v-dlouhodobe-pracovni-neschopnosti/
Kolega Ing. Petr Chalupecký je od června 2018 z vážných zdravotních důvodů v dlouhodobé pracovní neschopnosti.  Do konce letního semestru 2017/18 jsou zrušeny jeho konzultační hodiny....

Podle Klára Fabianková, dne 06/06/2018

https://khd.vse.cz/aktuality/khd-vypisuje-v-zs201819-vedlejsi-specializace-5hd-a-5mv/
Katedra hospodářských dějin NF vypisuje pro ZS2018/19 pro navazující magisterský program dvě vedlejší specializace v českém jazyce. 5HD Novodobé hospodářské dějiny v če...

Podle Klára Fabianková, dne 05/21/2018

https://khd.vse.cz/aktuality/khd-nabizi-hlavni-specializaci-v-ramci-navazujiciho-magisterskeho-programu-hospodarske-a-politicke-dejiny-20-stoleti-5/
Katedra hospodářských dějin NF nabízí hlavní specializaci v rámci navazujícího magisterského programu „Hospodářské a politické dějiny 20. století“. Přihlášky ke stud...

Podle Klára Fabianková, dne 03/29/2018

https://khd.vse.cz/aktuality/upozorneni-na-vypisovani-kurzu-khd-6/
KHD NF bude s největší pravděpodobností vypisovat povinné předměty hlavní a vedlejších specializací 5HD345, 5HD347, 5HD414, 5HD412, 5HD409, 5HD410, 5HD413, 5HD301, 5HD406 a 5HD408 pouze je...

Podle Klára Fabianková, dne 06/15/2018

https://khd.vse.cz/aktuality/analyza-hospodarsko-politickych-vztahu-nemecka-a-sovetskeho-svazu-v-letech-1939-1941-nova-monografie-od-ing-klary-fabiankove-ph-d/
Odborná kniha analyzuje německo-sovětské hospodářsko-politické vztahy v letech 1939–1941 s kontextuálním přesahem do období po německém útoku na Sovětský svaz. Podrobně se v...

Podle Klára Fabianková, dne 02/20/2018

https://khd.vse.cz/aktuality/dejiny-vse-v-praze-ii-vse-v-praze-na-prelomu-50-a-60-let-v-kontextu-dejin-vysokoskolske-vyuky-ekonomickych-oboru-ve-stredni-evrope-nova-publikace-khd/
Druhý díl syntézy k dějinám Vysoké školy ekonomické v Praze od autorského kolektivu Katedry hospodářských dějin NF analyzuje fungování školy na přelomu 50. a 60. let a v reformním ob...

Podle Klára Fabianková, dne 03/09/2018

https://khd.vse.cz/aktuality/cukrovarnicky-prumysl-jako-opomijeny-akter-mezinarodniho-obchodu-v-mezivalecnem-obdobi-nova-publikace-khd/
Málokdo si dnes uvědomuje význam cukrovarnictví pro československou ekonomiku i zahraniční obchod v meziválečném období a málokdo by předpokládal, že se v první Československé republ...

Podle Klára Fabianková, dne 03/09/2018

https://khd.vse.cz/aktuality/vse-a-rok-1968-prezentace-knihy-a-vernisaz-vystavy-dne-26-11-2018/
Katedra hospodářských dějin NF srdečně zve na veřejnou prezentaci nově vydané odborné publikace od členů KHD NF Aleše Skřivana a Andreje Tótha pod názvem "Vysoká škola ekonomická v...

Podle Klára Fabianková, dne 11/18/2018

https://khd.vse.cz/aktuality/hospodarska-politika-spojenych-statu-americkych-a-nemecka-1933-1939-nova-monografie-khd-od-ing-zdenky-johnson-ph-d/
Odborná publikace představuje analýzu, zhodnocení a komparaci vybraných oblastí hospodářské politiky Spojených států amerických a Německa mezi lety 1933–1939 s kontextuálním přesahe...

Podle Klára Fabianková, dne 02/01/2018

https://khd.vse.cz/aktuality/termin-uzaverky-prihlasek-na-mgr-obor-na-khd-prodlouzen/
Katedra hospodářských dějin upozorňuje, že termín uzávěrky přihlášek na navazující magisterské studium Hospodářské a politické dějiny 20.století se začátkem studia od ZS 2018/20...

Podle Klára Fabianková, dne 05/03/2018

https://khd.vse.cz/aktuality/upozorneni-na-zmeny-ve-studijnim-a-zkusebnim-radu-vse/
KHD NF upozorňuje, že od září 2017 došlo ke změnám ve Studijním a zkušebním řádu Vysoké školy ekonomické v Praze.  Aktualizovaný dokument naleznete zde: https://www.vse.cz/predpisy...

Podle Klára Fabianková, dne 01/08/2018

https://khd.vse.cz/vysoka-skola-ekonomicka-v-praze-a-rok-1968/
SKŘIVAN, Aleš ml., TÓTH, Andrej (eds.). Vysoká škola ekonomická v Praze a rok 1968. Praha: Agentura Pankrác s. r. o.,  2018, 276 s. ISBN 978-82-86781-37-2. (další autoři: DRÁBEK Jakub, FAB...

Podle Klára Fabianková, dne 11/18/2018

https://khd.vse.cz/aktuality/ceskoslovensko-a-ceska-republika-1918-2018-ohlednuti-a-vize-do-budoucna-diskuzni-panel-khd-dne-4-12-2018/
Katedra hospodářských dějin NF pořádá dne 4. prosince 2018, od 18,00, v 350 NB (NF, 3. p.) diskusní panel pod názvem "Československo a Česká republika 1918-2018. Ohlédnutí a vize do bu...

Podle Klára Fabianková, dne 11/21/2018

https://khd.vse.cz/visiting-professors/
Visiting professors teach within a special course, Chapters in Economic History (5HD381, 5HD382, 5HD383), on topics according to their research interests. For more information see catalogue of cou...

Podle solp00, dne 08/17/2018

https://khd.vse.cz/aktuality/upozorneni-na-vypisovani-kurzu-khd-2/
KHD NF bude s největší pravděpodobností vypisovat povinné předměty hlavní a vedlejších specializací 5HD345, 5HD347, 5HD414, 5HD412, 5HD409, 5HD410, 5HD413, 5HD301, 5HD406 a 5HD408 pouze je...

Podle Klára Fabianková, dne 01/10/2019

https://khd.vse.cz/aktuality/nabidka-studijnich-oboru-khd-pro-ls2018-2019/
Katedra hospodářských dějin NF nabízí v LS 2018/2019 tři specializace v českém jazyce v rámci navazujícího magisterského studia a jednu specializaci v rámci doktorského studia. Stede...

Podle Klára Fabianková, dne 11/23/2018

https://khd.vse.cz/kontakty/
Vedoucí katedry Prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D. Email: ales.skrivan@vse.cz, místnost číslo 347NB, tel. 224 095 340 Zástupce vedoucího Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. E...

Podle Klára Fabianková, dne 05/28/2018

https://khd.vse.cz/aktuality/khd-zverejnila-terminy-odevzdani-bp-a-dp-pro-ls2018-2019/
Studenti a studentky předmětu HP310 (Bakalářský seminář), kteří chtějí bakalářské práce vedené členy KHD obhajovat v červnu 2019,  musí  vložit práci do systému InSIS a od...

Podle Klára Fabianková, dne 02/12/2019

https://khd.vse.cz/aktuality/doktorandsky-workshop-khd-dne-15-4-2019/
Katedra hospodářských dějin  NF pořádá dne 15. dubna 2019, od 16,15, v 350 NB (NF, 3. p.) doktorandský workshop, kde budou studenti prezentovat výsledky svého výzkumu.   Program:...

Podle Klára Fabianková, dne 04/03/2019

https://khd.vse.cz/homepage/vedlejsi-specializace/
...

Podle solp00, dne 08/14/2018

https://khd.vse.cz/homepage/vyzkumna-cinnost/
...

Podle solp00, dne 08/14/2018

https://khd.vse.cz/homepage/profil-katedry/
...

Podle Klára Fabianková, dne 08/14/2018

https://khd.vse.cz/homepage/studium-2/
...

Podle solp00, dne 08/14/2018

https://khd.vse.cz/studium/
...

Podle solp00, dne 08/14/2018

https://khd.vse.cz/homepage/vedlejsi-specializace/5mep-moderni-ekonomicke-a-politicke-dejiny-modern-economic-and-political-history-in-english/
(od letního semestru 2015/2016) Cíle studia a profil absolventa Absolvent vedlejší specializace získá specifické znalosti a schopnosti z oblasti hospodářských a politických dějin Evrop...

Podle solp00, dne 08/16/2018

https://khd.vse.cz/homepage/studium-2/informace-ke-studiu/hostujici-profesori/
Hostující profesoři působí na KHD v rámci předmětu 5HD381; 5HD382 a 5HD383 Kapitoly z hospodářských dějin (Chapters in Economic History) Blíže viz katalog předmětů: http://isis.vse....

Podle solp00, dne 08/16/2018

https://khd.vse.cz/homepage/studium-2/informace-ke-studiu/vyucovane-predmety-a-materialy-k-vyuce/
Seznam vyučovaných předmětů spolu s jejich sylaby jsou aktuální na InSIS Materiály k výuce Materiály na InSIS – materiály k předmětům v dokumentov...

Podle solp00, dne 08/16/2018

https://khd.vse.cz/homepage/studium-2/informace-ke-studiu/
...

Podle solp00, dne 08/16/2018

https://khd.vse.cz/homepage/studium-2/doktorske-studium/
...

Podle solp00, dne 08/16/2018

https://khd.vse.cz/homepage/studium-2/magisterske-studium/vedlejsi-specializace-5mep-moderni-ekonomicke-a-politicke-dejiny-in-english/
Https://khd.vse.cz/homepage/vedlejsi-specializace/5mep-moderni-ekonomicke-a-politicke-dejiny-modern-economic-and-political-history-in-english/...

Podle solp00, dne 10/08/2018

https://khd.vse.cz/homepage/studium-2/magisterske-studium/vedlejsi-specializace-5hd-novodobe-hospodarske-dejiny/
Https://khd.vse.cz/homepage/vedlejsi-specializace/5hd-novodobe-hospodarske-dejiny/...

Podle solp00, dne 10/08/2018

https://khd.vse.cz/oppa/
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Projekty OPPA: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu OPPA: Inovace studijníh...

Podle solp00, dne 08/14/2018

https://khd.vse.cz/homepage/vyzkumna-cinnost/centrum-pro-dejiny-vse/
Https://dejiny.vse.cz/...

Podle solp00, dne 08/16/2018

https://khd.vse.cz/aktuality/khd-vypsala-terminy-szzk-a-obhajob-dp-na-cerven-2019/
Nejbližší státní zkouška z hlavní specializace Hospodářské a politické dějiny 20. století (HD101) se bude konat dne 14.června  2019, od 9:00, v NB345 (Žižkov). Nejbližší státn...

Podle Klára Fabianková, dne 05/02/2019

https://khd.vse.cz/aktuality/magisterske-studium-na-khd-od-zs2019-20/
Katedra hospodářských dějin NF nabízí v ZS 2019/2020  hlavní specializaci v českém jazyce v rámci navazujícího magisterského studia. Stedenti se mohou zapsat do: Hlavní specia...

Podle Klára Fabianková, dne 04/02/2019

https://khd.vse.cz/aktuality/doktorske-studium-na-khd-od-zs2019-20/
Katedra hospodářských dějin NF v rámci doktorského studia nabízí v ZS 2019/2020 specializaci v českém jazyce pod názvem „Hospodářské a politické dějiny 20. století“. Bližší...

Podle Klára Fabianková, dne 04/02/2019

https://khd.vse.cz/aktuality/velka-obhajoba-ing-t-nikodyma-dne-3-5-2019-1600-nb350/
Na Katedře hospodářských dějin NF proběhne dne 3.května 2019, od 16:00, v NB350 (3.p. NF) velká obhajoba disertační práce Ing. Tomáše Nikodyma pod názvem: "Demokracie, vlastnictví a svo...

Podle Klára Fabianková, dne 04/30/2019

https://khd.vse.cz/aktuality/uzaverky-prihlasek-pro-magisterske-a-doktorske-studium-na-khd-v-kvetnu/
Katedra hospodářských dějin NF v rámci doktorského studia nabízí v ZS 2019/2020 specializaci v českém jazyce pod názvem „Hospodářské a politické dějiny 20. století“. Přihlášky...

Podle Klára Fabianková, dne 05/07/2019

https://khd.vse.cz/informacni-zdroje/
Užitečné odkazy pro studium na NF VŠE Studium (informace a dokumenty pro studenty) Manuál pro studium na NF Elektronické informační zdroje dostupné na VŠE Plnotextové všeobecn...

Podle solp00, dne 08/14/2018

https://khd.vse.cz/aktuality/evakuace-budov-na-nam-w-churchilla-a-na-jiznim-meste-ve-ctvrtek-16-kvetna-2019/
Z důvodu nahlášené bomby je nařízena okamžitá evakuace areálu VŠE na Žižkově, nám. W. Churchilla, a na Jižním Městě v areálu Ekonomická ulice. Vedení školy bude respektovat pokyn...

Podle Klára Fabianková, dne 05/16/2019

https://khd.vse.cz/aktuality/upozorneni-na-vypisovani-kurzu/
KHD NF bude s největší pravděpodobností vypisovat povinné předměty hlavní a vedlejších specializací 5HD345, 5HD347, 5HD414, 5HD412, 5HD409, 5HD410, 5HD413, 5HD301, 5HD406 a 5HD408 pouze je...

Podle Klára Fabianková, dne 06/03/2019

https://khd.vse.cz/homepage/studium-2/informace-ke-studiu/statni-zkousky/
Informace a tematické okruhy ke státní zkoušce z hlavní specializace Hospodářské a politické dějiny 20.století (HD101) Informace ke státní zkoušce Obhajoba diplomové práce...

Podle solp00, dne 08/16/2018

https://khd.vse.cz/homepage/studium-2/magisterske-studium/vedlejsi-specializace-5mv-dejiny-mezinarodnich-vztahu/
Https://khd.vse.cz/homepage/vedlejsi-specializace/5mv-dejiny-mezinarodnich-vztahu/...

Podle solp00, dne 10/08/2018

https://khd.vse.cz/homepage/vedlejsi-specializace/5mv-dejiny-mezinarodnich-vztahu/
Do LS 2018/2019 se vedllejší specializace jmenuje Dějiny mezinárodních vztahů. Cíle studia a profil absolventa V posledních letech se vzhledem ke globalizaci do popředí zájmu o společen...

Podle solp00, dne 08/16/2018

https://khd.vse.cz/homepage/vedlejsi-specializace/5hd-novodobe-hospodarske-dejiny/
Cíle studia a profil absolventa Absolvent vedlejší specializace Novodobé hospodářské dějiny získá specifické znalosti a schopnosti z oblasti hospodářských dějin, kterými může vhodn...

Podle solp00, dne 08/16/2018

https://khd.vse.cz/aktuality/5hd450-5hd396-5hd291-5hd280-nabidka-predmetu-khd-v-aj-v-zs2019-20/
Katedra hospodářských dějin nabízí i v zimním semestru 2019/20 řadu tematicky zajímavých kurzů v anglickém jazyce. 5HD450 Chapters in the History of the Cold War (Ing. Zdenka Johnson, Ph....

Podle Klára Fabianková, dne 06/17/2019

https://khd.vse.cz/homepage/vyzkumna-cinnost/vyzkumne-projekty/
Interní grantový systém VŠE v Praze Přístupy vybraných typů politických režimů k hospodářské politice v letech 1939-1949, řešen v 2019, K. Fabianková Význam a role exportu...

Podle solp00, dne 08/16/2018

https://khd.vse.cz/dalsi-zdroje-ke-studiu/
Videa The British National Health Service (1948) https://www.youtube.com/watch?v=ebRbHDzG3pg China: Great Leap Forward Summary https://www.youtube.com/watch?v=hlbB3cmgPmo Historie.cs –...

Podle solp00, dne 08/16/2018

https://khd.vse.cz/homepage/profil-katedry/zakladni-informace/vyrocni-zpravy/
Výroční zprávy katedry od roku 2012 jsou obsahem výročních zpráv Národohospodářské fakulty VŠE. (odkaz zde) Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva 2...

Podle solp00, dne 08/16/2018

https://khd.vse.cz/5mv-dejiny-mezinarodnich-vztahu-do-zs2016-17/
(platí do ZS2016/17) Cíle studia a profil absolventa V posledních letech se vzhledem ke globalizaci do popředí zájmu o společenské vědy dostává problematika mezinárodních vztahů. Na...

Podle solp00, dne 08/16/2018

https://khd.vse.cz/5hd-novodobe-hospodarske-dejiny-zs2009-10-zs2016-17/
(platí od ZS 2009/2010 do ZS2016/17) Cíle studia a profil absolventa Absolvent vedlejší specializace Novodobé hospodářské dějiny získá specifické znalosti a schopnosti z oblasti hospo...

Podle solp00, dne 08/16/2018

https://khd.vse.cz/aktuality/prodlouzeni-uzaverky-prihlasek-ke-studiu-navazujiciho-mgr-programu-khd-od-ls-2018-2019/
Katedra hospodářských dějin NF nabízí v LS 2018/2019  specializaci  v českém jazyce v rámci navazujícího magisterského studia. Stedenti se v následujícím semestru mohou zapsat do:...

Podle Klára Fabianková, dne 01/10/2019