6.6.2018 - 25.6.2018 - Knihovna KHD je uzavřena

Hledat
Pokročilé hledání
Termíny státních zkoušek, odevzdání a obhajob DP a BP leden/únor 2015

Související stránky

Státní zkouška z hlavní specializace Hospodářské a politické dějiny 20. století (HD101) se bude konat dne 5. 2. 2015 v 9:30 (místnost na Žižkově bude upřesněna). Státní zkouška z vedlejší specilalizace Dějiny mezinárodních vztahů (5HD3) a státní zkouška z vedlejší specializace Novodobé hospodářské dějiny (5HD2, 5HD1)  se budou konat dne 9. 2. 2015 v 9:30 (mítnost na Žižkově bude upřesněna).

Studenti, kteří chtějí bakalářské práce vedené členy KHD obhajovat v lednu nebo únoru 2015, musí do 19.12. 2014 vložit práci do ISIS a odevzdat ji ve dvou výtiscích paní M. Lačíkové. Vedení katedry poté přidělí pracím oponenty.

Studenti  magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století musí odevzdat diplomovou práci  do 7. 1. 2015, pokud chtějí obhajovat v únoru 2015. Mají povinnost vložit práci do ISIS a odevzdat ji ve dvou výtiscích paní M. Lačíkové. Vedení katedry poté přidělí pracím oponenty.

Obhajoba diplomových prací magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století se bude konat dne 10. 2. 2015 v 9:30 (místnost na Žižkově bude upřesněna).