6.6.2018 - 25.6.2018 - Knihovna KHD je uzavřena

Hledat
Pokročilé hledání
Termíny státních zkoušek, odevzdání a obhajob BP a DP v září 2014

Související stránky

Státní zkouška z hlavní specializace Hospodářské a politické dějiny 20. století (HD101) se koná dne 9. 9. 2014 v 9:30 (místnost na Žižkově bude upřesněna).

Státní zkouška z vedlejší specilalizace Dějiny mezinárodních vztahů (5HD3) a státní zkouška z vedlejší specializace Novodobé hospodářské dějiny (5HD2, 5HD1)  se bude konat dne 17. 9. 2014 v 9:30 (místnosti na Žižkově budou upřesněny).

Studenti, kteří chtějí bakalářské a diplomové práce vedené členy KHD obhajovat v září 2014, musí do 20. 8. 2014 vložit práci do ISIS a odevzdat ji ve dvou výtiscích paní M. Lačíkové. Vedení katedry poté přidělí pracím oponenty.

Obhajoby diplomových prací (HD000) psaných studenty v rámci magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století se budou konat dne 10. 9. 2014 v 9:30 (místnost na Žižkově bude upřesněna). Platí  pro studenty, kteří řádně odevzdají práci do 20. 8. 2014.