6.6.2018 - 25.6.2018 - Knihovna KHD je uzavřena

Hledat
Pokročilé hledání
Termíny státních zkoušek, odevzdání a obhajob BP a DP – únor, březen

Související stránky

13.2.2014

 

Státní zkouška z hlavní specializace  magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století (HD101) se koná dne 13.2. 2014 , v 9:30  (místnost na Žižkově bude upřesněna).

Státní zkouška z vedlejší specilalizace Dějiny mezinárodních vztahů (5HD3) proběhne dne 11.2.2014, v 9:00 (místnost na Žižkově bude upřesněna) a státní zkouška z vedlejší specializace Novodobé hospodářské dějiny (5HD2, 5HD1)  se bude konat dne 5.2. 2014, v 9:30 a také  dne 11.2.2014, v 9:00 (místnosti na Žižkově budou upřesněny).

Studenti, kteří chtějí bakalářské a diplomové práce vedené členy KHD obhajovat v únoru 2014, musí do 2.1.2014 vložit práci do ISIS a odevzdat ji ve dvou výtiscích paní M. Lačíkové.Vedení katedry poté přidělí pracím oponenty.

Obhajoby diplomových prací (HD000) psaných studenty v rámci magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století se budou konat dne 12.2.2014, v 9:30 v místnosti SB232 na Žižkově.

Výše uvedené termíny nejsou určeny pro studenty, kteří mají přerušené studium.  KHD NF uvažuje o stanovení termínu pro studenty, kteří mají přerušené studium, termín by mohl být  vypsán na březen 2014.

Již je možné se přihlašovat do systému ISIS.