Vedlejší specializace Dějiny mezinárodních vztahů

(platí od LS2016/17)
Informace o studijních povinnostech pro studenty zapsané ve vedlejší specializaci do ZS2016/17 zde.
Cíle studia a profil absolventa
V posledních letech se vzhledem ke globalizaci do popředí zájmu o společenské vědy dostává problematika mezinárodních vztahů. Na rozdíl od „starého“ pojetí, kdy se mezinárodní vztahy chápaly jako vazba mezi státy a významnými politiky, se prosazují tzv. nové […]