Publikační činnost

Vybrané nejnovější publikace za posledních pět let (monografie, kolektivní monografie, aj.)

DRÁBEK, Jakub, TÓTH, Andrej, SKŘIVAN, Aleš. Cukrovarnický průmysl jako opomíjený aktér mezinárodního obchodu v meziválečném období. 1. vyd. České Budějovice : Nakladatelství Halama, 2017. 280 s. ISBN 978-80-87082-37-9. (Další autoři: HLADÍK, Jan, BURIANOVÁ, Tereza, HRUŠKOVÁ, Tereza, FABIANKOVÁ, Klára)

FABIANKOVÁ Klára. Analýza hospodářsko-politických vztahů Německa a Sovětského svazu v letech 1939-1941, Praha: Oeconomica, 2017, 164 s., ISBN: 978-80-245-2223-4.

JOHNSON Zdenka. Hospodářská politika Spojených států amerických a Německa 1933-1939. Praha : Oeconomica, 2017. 372 s. ISBN 978-80-245-2220-3.

SKŘIVAN, Aleš ml., TÓTH, Andrej (eds.).  Dějiny VŠE v Praze II. VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let v kontextu dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2017. 640 s. ISBN 978-80-245-2192-3. (Další autoři: BRHELOVÁ, Jana, BROŽEK, Jan, ČERNOHLÁVKOVÁ, Eva, DRÁBEK, Jakub, HOLEŇOVÁ, Petra, CHALUPECKÝ, Petr, JANHUBA, Miloslav, MACKENZIE, Iveta, MIKEŠ, Jan, MÜLLEROVÁ, Františka, NOVOTNÝ, Lukáš, SZOBI, Pavel, SYNEK, Miloslav, ZÁVODSKÝ, Prokop).

VÁŇA, Daniel. Hospodářsko-politické záměry prvních československých vlád (1918–1925) na pozadí přijatých bankovních zákonů. Praha, 2016.

TAJOVSKÝ, Ladislav a kol. Hospodářský a politický vývoj USA a jeho vliv na vývoj světové ekonomiky.Praha, 2016.

SKŘIVAN, Aleš. From the Heart of Europe to the Middle Kingdom. Three Historical Eras in the „Chinese Trade” of Czech and Czechoslovak Companies. Hamburg, 2016.

FABIANKOVÁ, Klára a kol. Role státu v krizových obdobích v první polovině 20. století. Praha, 2015.

TÓTH, Andrej. Maďarsko ve dvacátých letech 20. století. „Bethlenovská” konsolidace nového státu a československo-maďarské hospodářsko-politické vztahy. Praha, 2015.

VÁŇA, Daniel. Milan Hodža a střední Evropa [online]. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2015. 73 s. ISBN 978-80-245-2120-6.

SKŘIVAN, Aleš ml., TÓTH Andrej (eds.). Dějiny VŠE v Praze I. Cesta ke vzniku VŠE v Praze. Historie vyššího ekonomického školství v českých zemích v situačním kontextu ve vybraných státech střední Evropy. Praha, 2014.

CHALUPECKÝ, Petr a kol. Mezinárodní hospodářské vztahy zemí střední Evropy v první polovině dvacátého století. Praha, 2015.

TAJOVSKÝ, Ladislav. Hospodářská politika USA mezi světovými válkami. České Budějovice, 2014.

SKŘIVAN, Aleš, SKŘIVAN, Aleš st., NOVOTNÝ, Lukáš, KOČVAR, Jan. Zdvořilý nezájem. Ekonomické a politické zájmy Rakousko-Uherska na Dálném východě 1900-1914. Praha, 2014.

SZOBI, Pavel a kol. Vliv politických systémů na vývoj středoevropských ekonomik po roce 1945. Davle, 2014.

TAJOVSKÝ, Ladislav. Spojené státy na cestě k Marshallovu plánu. České Budějovice, 2013.

SOBĚHART, Radek a kol. Hospodářské dějiny Československa 1918-1992. Praha, 2013.

Další vybrané publikace